ลำดับ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด ตำแหน่ง หน่วยงาน จำนวน สถานะ
1 17/03/2566ผู้ช่วยทางการแพทย์ฝ่ายการพยาบาลฯ GMC1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 20/03/2566
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(สัมภาษณ์)
2 30/03/2566พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาลฯ GMC1  เปิดรับสมัครอัพเดตล่าสุด 20/03/2566
ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566
3 17/03/2566นักเทคนิคการแพทย์หน่วยปฏิบัติการชันสูตร GMC1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 22/03/2566
ผลการสอบคัดเลือก
4 23/02/2566พยาบาลวิชาชีพศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 03/03/2566
ผลการสอบคัดเลือก
5 23/02/2566เภสัชกรฝ่ายเภสัชกรรม1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 01/03/2566
ผลการสอบคัดเลือก
6 23/02/2566นักโภชนาการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 14/03/2566
ผลการสอบคัดเลือก
7 23/02/2566ผู้ช่วยทางการแพทย์ฝ่ายการพยาบาลฯ CMEx1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 08/03/2566
ผลการสอบคัดเลือก
8 23/02/2566พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาลฯ CMEx1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 08/03/2566
ผลการสอบคัดเลือก
9 10/02/2566พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาลฯ GMC3  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 23/02/2566
ผลการสอบคัดเลือก
10 07/02/2566พนักงานเปลศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 17/02/2566
ผลการสอบคัดเลือก
11 24/01/2566ผู้ช่วยทางการแพทย์ฝ่ายการพยาบาลฯ GMC2  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 01/02/2566
ผลการสอบคัดเลือก
12 31/01/2566เภสัชกรฝ่ายเภสัชกรรม1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 09/02/2566
ปิดรับสมัคร
13 30/11/2565พนักงานธุรการศูนย์สุขภาพสตรี1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 14/12/2565
ผลการสอบคัดเลือก
14 30/11/2565พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาลฯ CMEx2  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 19/12/2565
ผลการสอบคัดเลือก
15 30/11/2565พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาลฯ GMC1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 14/12/2565
ผลการสอบคัดเลือก
16 25/11/2565พยาบาลวิชาชีพศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 07/12/2565
ผลการสอบคัดเลือก
17 15/11/2565ผู้ช่วยเภสัชกรฝ่ายเภสัชกรรม1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 01/12/2565
ผลการสอบคัดเลือก
18 31/10/2565พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาลฯ GMC2  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 14/11/2565
ผลการสอบคัดเลือก
19 12/10/2565พนักงานธุรการสำนักงานบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 31/10/2565
ผลการสอบคัดเลือก
20 30/11/2565เภสัชกรฝ่ายเภสัชกรรม1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 01/12/2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
21 12/10/2565พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาลฯ GMC1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 21/10/2565
ประกาศผลสอบคัดเลือก
22 21/09/2565นักกายภาพบำบัดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 06/10/2565
ผลการสอบคัดเลือก
23 02/09/2565ผู้ช่วยทางการแพทย์ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 14/09/2565
ผลการสอบคัดเลือก
24 26/08/2565พยาบาลวิชาชีพศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 21/09/2565
ผลการสอบคัดเลือก
25 15/09/2565ผู้ช่วยเภสัชกรฝ่ายเภสัชกรรม1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 22/09/2565
ผลการสอบคัดเลือก
26 11/08/2565พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาล1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 19/08/2565
ผลการสอบคัดเลือก
27 05/08/2565พนักงานบริการทั่วไปสำนักงานบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 11/08/2565
ผลการสอบคัดเลือก
28 27/07/2565เภสัชกรฝ่ายเภสัชกรรม1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 08/08/2565
ผลการสอบคัดเลือก
29 20/07/2565พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาล1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 26/07/2565
ผลการสอบคัดเลือก
30 30/06/2565พนักงานบริการทั่วไป (ผู้ช่วยกุ๊ก)ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 06/07/2565
ผลการสอบคัดเลือก
31 30/06/2565นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์2  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 19/07/2565
ผลการสอบคัดเลือก
32 21/06/2565พนักงานบริหารงานทั่วไปสำนักงานบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 07/07/2565
ผลการสอบคัดเลือก
33 13/06/2565พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาล7  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 28/06/2565
ผลการสอบคัดเลือก
34 13/06/2565ผู้ช่วยทางการแพทย์ฝ่ายการพยาบาล5  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 22/06/2565
ผลการสอบคัดเลือก
35 25/05/2565ผู้ช่วยเภสัชกรฝ่ายเภสัชกรรม2  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 06/06/2565
ผลการสอบคัดเลือก
36 20/05/2565เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 27/05/2565
ผลการสอบคัดเลือก
37 20/05/2565นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 06/06/2565
ผลการสอบคัดเลือก
38 12/05/2565ผู้ช่วยทางการแพทย์ฝ่ายการพยาบาล1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 25/05/2565
ผลการสอบคัดเลือก
39 12/05/2565พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาล1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 25/05/2565
ผลการสอบคัดเลือก
40 22/04/2565นักเทคนิคการแพทย์หน่วยปฏิบัติการชันสูตร CMEx1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 29/04/2565
ผลการสอบคัดเลือก
41 21/04/2565แพทย์จีน / แพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์การแพทย์ผสมผสาน1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 28/04/2565
ผลการสอบคัดเลือก
42 19/05/2565ผู้จัดการศูนย์ฯสำนักงานบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 02/06/2565
ผลการสอบคัดเลือก
43 25/03/2565พนักงานธุรการสำนักงานบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 12/04/2565
ผลการสอบคัดเลือก
44 21/03/2565พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 30/03/2565
ผลการสอบคัดเลือก
45 21/03/2565ผู้ช่วยทางการแพทย์ฝ่ายการพยาบาล1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 28/03/2565
ผลการสอบคัดเลือก
46 31/03/2565พนักงานบริการทั่วไป (ผู้ช่วยกุ๊ก)ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 08/04/2565
ผลการสอบคัดเลือก
47 18/03/2565นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 20/04/2565
ผลการสอบคัดเลือก
48 04/03/2565พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาล1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 15/03/2565
ผลการสอบคัดเลือก
49 15/02/2565ผู้ช่วยทางการแพทย์หน่วยปฏิบัติการชันสูตร CMEx1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 23/02/2565
ผลการสอบคัดเลือก
50 15/02/2565พยาบาลวิชาชีพศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 25/02/2565
ผลการสอบคัดเลือก
51 11/02/2565เภสัชกรฝ่ายเภสัชกรรม1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 21/02/2565
ผลการสอบคัดเลือก
52 25/02/2565นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 01/03/2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
53 21/01/2565พนักงานบริการทั่วไปศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 27/01/2565
ผลการสอบคัดเลือก
54 21/01/2565พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาล2  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 27/01/2565
ผลการสอบคัดเลือก
55 07/01/2565เภสัชกรฝ่ายเภสัชกรรม1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 24/01/2565
ผลการสอบคัดเลือก
56 16/12/2564พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาล2  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 24/12/2564
ผลการสอบคัดเลือก
57 09/12/2564เภสัชกรฝ่ายเภสัชกรรม1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 21/12/2564
ผลการสอบคัดเลือก
58 14/12/2564ผู้จัดการศูนย์ฯสำนักงานบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 16/12/2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
59 10/11/2564พนักงานโภชนาการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 18/11/2564
ผลการสอบคัดเลือก
60 30/11/2564พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาล1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 09/12/2564
ผลการสอบคัดเลือก
61 03/11/2564ผู้ช่วยทางการแพทย์หอผู้ป่วยในชั้น 5 GMC1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 10/11/2564
ผลการสอบคัดเลือก
62 08/10/2564ผู้ช่วยทางการแพทย์หน่วยปฏิบัติการชันสูตร CMEx1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 18/10/2564
ผลการสอบคัดเลือก
63 27/09/2564ผู้ช่วยทางการแพทย์ฝ่ายการพยาบาล1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 11/10/2564
ผลการสอบคัดเลือก
64 27/09/2564พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาล1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 07/10/2564
ผลการสอบคัดเลือก
65 10/09/2564พนักงานเก็บเงินสำนักงานบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 23/09/2564
ผลการสอบคัดเลือก
66 18/08/2564พนักงานขับรถยนต์สำนักงานบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 23/08/2564
ผลการสอบคัดเลือก
67 13/08/2564ผู้ช่วยทางการแพทย์หอผู้ป่วยในชั้น 5 GMC1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 23/08/2564
ผลการสอบคัดเลือก
68 04/08/2564ผู้ช่วยทางการแพทย์หน่วยปฏิบัติการชันสูตร CMEx1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 10/08/2564
ผลการสอบคัดเลือก
69 19/07/2564ผู้ช่วยเภสัชกรฝ่ายเภสัชกรรม1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 27/07/2564
ผลการสอบคัดเลือก
70 05/07/2564พนักงานธุรการศูนย์สุขภาพสตรี1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 19/07/2564
ผลการสอบคัดเลือก
71 02/07/2564พยาบาลวิชาชีพหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก GMC1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 13/07/2564
ผลการสอบคัดเลือก
72 09/07/2564ผู้ช่วยทางการแพทย์หอผู้ป่วยในชั้น 5 GMC1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 23/07/2564
ผลการสอบคัดเลือก
73 25/06/2564พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยในชั้น 5 GMC1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 13/07/2564
ผลการสอบคัดเลือก
74 30/04/2564นักโภชนาการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 06/07/2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
75 09/04/2564ผู้ช่วยทางการแพทย์สำนักงานบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์2  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 05/07/2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือก