ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Center for Medical Excellent
Chiang Mai University
menu
call 053 - 934710, 053 - 934700
     thai english   [th]
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อเรา

ที่อยู่: 110 ถนน อินทวโรรส ตำบล ศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053 934 710
โทรสาร: 053 934 704
เฟสบุ๊ค: ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Center for Medical Excellence
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีที่ให้บริการที่จอดรถ บริเวณข้างปั๊มน้ำมันซัสโก้
โดยผู้ที่มาใช้บริการของศูนย์สามารถมาขอแสตมป์บัตรเพื่อจอดรถฟรีได้ที่จุดชำระเงิน

แผนที่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

แผนที่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Google Map
© 2558 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช.
medical excellent center medical excellent center
© 2558 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 110 ถนน อินทวโรรส ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200