โปรแกรมสื่อสารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  
 **Username & Password ใช้ตัวเดียวกับลงเวลาทำงาน**
กรุณาเปิดโดยใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox

หากมีปัญหาการใช้งานโปรแกรมกรุณาติดต่อที่คุณชัยธวัช
โทร 0613648976 ในเวลาราชการ
 ประกาศมาใหม่
   ประกาศ เรื่องการยกเว้นค่าบริการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน // 14 สิงหาคม 2561
   ประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติของแพทย์ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ // 03 สิงหาคม 2561
   ศูนย์ความเป็นเลิศฯ เลข วร:25 // 19 กรกฎาคม 2561
   ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการส่งผู้ป่วยศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ // 17 กรกฎาคม 2561
   ประกาศ เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการห้องประชุม ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ // 03 กรกฎาคม 2561
   ประกาศ เรื่องอัตราค่าบริการทางการแพทย์ // 03 กรกฎาคม 2561
   ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง เปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เป็นคลินิกพิเศษของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ // 18 มิถุนายน 2561
   ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง เปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เป็นคลินิกพิเศษของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ // 18 มิถุนายน 2561
   คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่องมอบอำนาจการทำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม ภายในศูนย์ความเป็นเลิศฯ // 28 พฤษภาคม 2561
   ประกาศ เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ หลักสูตรฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  // 22 พฤษภาคม 2561

[ Best View in Resolution 1024 x 768 ]