โปรแกรมสื่อสารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  
 **Username & Password ใช้ตัวเดียวกับลงเวลาทำงาน**
กรุณาเปิดโดยใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox

หากมีปัญหาการใช้งานโปรแกรมกรุณาติดต่อที่คุณชัยธวัช
โทร 0613648976 ในเวลาราชการ
 ประกาศมาใหม่
   คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่องมอบอำนาจการทำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม ภายในศูนย์ความเป็นเลิศฯ // 28 พฤษภาคม 2561
   ประกาศ เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ หลักสูตรฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  // 22 พฤษภาคม 2561
   ประกาศ กำหนดแนวทางการขอใช้รถยนต์ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ // 23 มีนาคม 2561
   กำหนดอัตราค่าบริการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (เพ่ิมเติม) // 05 มีนาคม 2561
   ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม2561 // 19 กุมภาพันธ์ 2561
   การแต่งตั้งพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในหน่วยงาน (ICWN) // 02 กุมภาพันธ์ 2561
   แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน(เพิ่มเติม) // 02 กุมภาพันธ์ 2561
   ประกาศ แนวทางการปฏิบัติขั้นตอนส่งผู้ป่วยตรวจหาความผิดปกติการนอนหลับ ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ (Sleep Disorder Center: SDC) // 23 มกราคม 2561
   ประกาศ เรื่องโครงสร้างองค์กร // 22 มกราคม 2561
   ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์2561 // 22 มกราคม 2561

[ Best View in Resolution 1024 x 768 ]