วิดีโอแนะนำศูนย์ฯ

“ผสมศาสตร์การรักษา ผสานคุณค่าวัฒนธรรม”คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับบริจาคเรือนไม้ไทยโบราณอยุกว่าร้อยปีจากคุณเลียม ตัณฑวิรุฬห์ บุตรสาวของคุณพระอนุรัฐนฤผดุง (ล้อม นมะหุต) และได้ทำการอนุรักษ์ ปรับปรุง ต่อเติมหลายเป็นอาคารไม้ที่มีเอกลักษณ์และจัดตั้งเป็น ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน หรือ Center of Thai Traditional and Complementary Medicine (TTCM) แห่งเดียวของเชียงใหม่

ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ให้การบริการแบบผสมผสาน ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน ภายใต้การดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์แห่งการแพทย์ทางเลือก รวมถึงการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาพัฒนาการบริการของศูนย์อยู่เสมอ

แผนกแพทย์แผนไทย

ใช้ศาสตร์ที่ประยุกต์กัน ระหว่างการแพทย์แผนไทยดั้งเดิม และวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ โดยมีการศึกษาวิจัยควบคู่และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิผลในการรักษา

นวด “สวนดอก”

การนวดไทยแบบราชสำนักผสมผสานกับการกดจุดจีน เป็นการนวดที่มีรูปแบบเฉพาะเพื่อ “ลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพ” โดยผ่านการวิจัยของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นวด “เบญจเกสร”

การนวดสวนดอกที่ผสมการตอกเส้นแบบล้านนา การตอกจุด และการประคบสมุนไพรเข้าด้วยกัน

นวด “ตรีสุคนธ์”

การผสมผสานระหว่างการนวดสวนดอก การตอกเส้น การกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า และการประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา ปรับสมดุลร่างกาย และบำรุงอวัยวะภายในไปพร้อม ๆ กัน

นวด “กดจุดสะท้อนฝ่าเท้า”

การนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อขา ฝ่าเท้า และบำรุงอวัยวะภายใน โดยใช้สมุนไพรแช่เท้าและน้ำมันนวดที่คิดค้นโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การดูแลมารดาหลังคลอด

คอร์สฟื้นสุขภาพและปรับสมดุลธาตุภายหลังการคลอดบุตร ด้วยหัตถการ 5 ขั้นตอน ตามศาสตร์ดั้งเดิมของแผนไทย

การรักษาด้วยยาสมุนไพรไทย

ห่างไกลจากโรคด้วยสมุนไพรไทยธรรมชาติ ตรวจ วินิจฉัยและให้การรักษาโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ผู้เชี่ยวชาญ

แผนกแพทย์แผนจีน

แผนกแพทย์แผนจีน ให้บริการรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีน ซึ่งสืบทอดมายาวนานมากกว่า 5,000 ปี และองค์การอนามัยโลก WHO (World Health Organization) ได้ประกาศรับรองการรักษาโดยการฝังเข็ม ว่าสามารถรักษากลุ่มอาการโรคได้ผลดี อาทิเช่น อาการปวดต่าง ๆ ระบบสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และโรคผิวหนัง โดยผู้เข้ารับบริการจะได้รับการบริการจากแพทย์แผนจีนที่ได้รับการรับรองการประกอบโรคศิลป์ของกระทรวงสาธารณสุขในศาสตร์การแพทย์แผนจีน

การฝังเข็ม

การใช้เข็มขนาดเล็กปักบริเวณจุดลมปราณไว้ตามเวลาที่กำหนด ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย อาการปวดต่าง ๆ และปรับสมดุลร่างกาย

การครอบแก้ว

การใช้ถ้วยแก้วสุญญากาศวางตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลมปราณและช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

บริการสมุนไพรจีน

มีทั้งแบบเม็ดและแบบสดไปต้มทานเอง เพื่อการบำรุง และปรับสมดุลสุขภาพร่างกาย
 

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการทางการแพทย์

ค่าบริการผู้ป่วยนอกและค่าบริการพยาบาล ครั้งแรก

150บาท

(เบิกได้* 50 บาท)

ค่าบริการปรึกษาตรวจสุขภาพแพทย์แผนปัจจุบัน

250บาท

(เบิกได้* 50 บาท)
 

ค่าบริการทางการแพทย์แผนไทย

นวดเพื่อสุขภาพ (1 ชั่วโมง) 1 ครั้ง

300บาท

(เบิกได้* 50 บาท)

นวดรักษาและประคบ (1.5 ชั่วโมง) 1 ครั้ง

400บาท

(เบิกได้* 250 บาท)

นวดฝ่าเท้า (1 ชั่วโมง) 1 ครั้ง

300บาท

นวดรักษาเบญจเกสร (2 ชั่วโมง) 1 ครั้ง

600บาท

(เบิกได้* 250 บาท)

นวดตรีสุคนธ์ (2 ชั่วโมง) 1 ครั้ง

900บาท

(เบิกได้* 250 บาท)

อบสมุนไพร (30 นาที) 1 ครั้ง

250บาท

(เบิกได้* 50 บาท)
แต่ต้องมีใบรับรองแพทย์โรคหอบหืดเท่านั้น

นวดรักษาและประคบเหมาจ่าย (1.5 ชั่วโมง) 6 ครั้ง

2,100บาท

(เบิกได้* 1,500 บาท)
 

ค่าบริการทางการแพทย์แผนจีน

ฝังเข็ม 1 ครั้ง

350บาท

(เบิกได้* 150 บาท)

ฝังเข็มเหมาจ่าย 6 ครั้ง

1,800บาท

(เบิกได้* 900 บาท)

แมะชีพจร

200บาท

ฝังเข็มปรับสภาพผิวหน้า หรือ กระชับสัดส่วน 1 ครั้ง

600บาท

ฝังเข็มปรับสภาพผิวหน้า 6 ครั้ง

3,150บาท

ฝังเข็มปรับสภาพผิวหน้า 12 ครั้ง

6,000บาท

ฝังเข็มกระชับสัดส่วน 12 ครั้ง

6,000บาท

ฝังเข็มปรับสภาพผิวหน้าและกระชับสัดส่วน 1 ครั้ง

1,080บาท

ฝังเข็มปรับสภาพผิวหน้าและกระชับสัดส่วน 12 ครั้ง

10,800บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร