แผนกแพทย์แผนไทย

วิดีโอแนะนำศูนย์ฯ

“ผสมศาสตร์การรักษา ผสานคุณค่าวัฒนธรรม”คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับบริจาคเรือนไม้ไทยโบราณอยุกว่าร้อยปีจากคุณเลียม ตัณฑวิรุฬห์ บุตรสาวของคุณพระอนุรัฐนฤผดุง (ล้อม นมะหุต) และได้ทำการอนุรักษ์ ปรับปรุง ต่อเติมหลายเป็นอาคารไม้ที่มีเอกลักษณ์และจัดตั้งเป็น ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน หรือ Center of Thai Traditional and Complementary Medicine (TTCM) แห่งเดียวของเชียงใหม่

ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ให้การบริการแบบผสมผสาน ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน ภายใต้การดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์แห่งการแพทย์ทางเลือก รวมถึงการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาพัฒนาการบริการของศูนย์อยู่เสมอ
ใช้ศาสตร์ที่ประยุกต์กัน ระหว่างการแพทย์แผนไทยดั้งเดิม และวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ โดยมีการศึกษาวิจัยควบคู่และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิผลในการรักษา

 • นวด “สวนดอก”
 • การนวดไทยแบบราชสำนักผสมผสานกับการกดจุดจีน เป็นการนวดที่มีรูปแบบเฉพาะเพื่อ “ลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพ” โดยผ่านการวิจัยของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • นวด “เบญจเกสร”
 • การนวดสวนดอกที่ผสมการตอกเส้นแบบล้านนา การตอกจุด และการประคบสมุนไพรเข้าด้วยกัน

 • นวด “ตรีสุคนธ์”
 • การผสมผสานระหว่างการนวดสวนดอก การตอกเส้น การกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า และการประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา ปรับสมดุลร่างกาย และบำรุงอวัยวะภายในไปพร้อม ๆ กัน

 • นวด “กดจุดสะท้อนฝ่าเท้า”
 • การนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อขา ฝ่าเท้า และบำรุงอวัยวะภายใน โดยใช้สมุนไพรแช่เท้าและน้ำมันนวดที่คิดค้นโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • การดูแลมารดาหลังคลอด
 • คอร์สฟื้นสุขภาพและปรับสมดุลธาตุภายหลังการคลอดบุตร ด้วยหัตถการ 5 ขั้นตอน ตามศาสตร์ดั้งเดิมของแผนไทย

 • การรักษาด้วยยาสมุนไพรไทย
 • ห่างไกลจากโรคด้วยสมุนไพรไทยธรรมชาติ ตรวจ วินิจฉัยและให้การรักษาโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ผู้เชี่ยวชาญ

  แผนกแพทย์แผนจีน

  แผนกแพทย์แผนจีน ให้บริการรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีน ซึ่งสืบทอดมายาวนานมากกว่า 5,000 ปี และองค์การอนามัยโลก WHO (World Health Organization) ได้ประกาศรับรองการรักษาโดยการฝังเข็ม ว่าสามารถรักษากลุ่มอาการโรคได้ผลดี อาทิเช่น อาการปวดต่าง ๆ ระบบสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และโรคผิวหนัง โดยผู้เข้ารับบริการจะได้รับการบริการจากแพทย์แผนจีนที่ได้รับการรับรองการประกอบโรคศิลป์ของกระทรวงสาธารณสุขในศาสตร์การแพทย์แผนจีน

 • การฝังเข็ม
 • การใช้เข็มขนาดเล็กปักบริเวณจุดลมปราณไว้ตามเวลาที่กำหนด ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย อาการปวดต่าง ๆ และปรับสมดุลร่างกาย

 • การครอบแก้ว
 • การใช้ถ้วยแก้วสุญญากาศวางตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลมปราณและช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

 • บริการสมุนไพรจีน
 • มีทั้งแบบเม็ดและแบบสดไปต้มทานเอง เพื่อการบำรุง และปรับสมดุลสุขภาพร่างกาย

  อัตราค่าบริการ

  ค่าบริการทางการแพทย์

  ค่าบริการผู้ป่วยนอก

  250บาท

  (เบิกได้* 50 บาท)

  ค่าบริการทางการแพทย์แผนไทย

  นวดเพื่อสุขภาพ (1 ชั่วโมง) 1 ครั้ง

  350บาท

  นวดรักษาและประคบ (1.5 ชั่วโมง) 1 ครั้ง

  450บาท

  (เบิกได้* 250 บาท)

  นวดฝ่าเท้า (1 ชั่วโมง) 1 ครั้ง

  300บาท

  นวดรักษาเบญจเกสร (2 ชั่วโมง) 1 ครั้ง

  650บาท

  (เบิกได้* 250 บาท)

  นวดตรีสุคนธ์ (2 ชั่วโมง) 1 ครั้ง

  950บาท

  (เบิกได้* 250 บาท)

  อบสมุนไพร (30 นาที) 1 ครั้ง

  250บาท

  (เบิกได้* 120 บาท)
  แต่ต้องมีใบรับรองแพทย์โรคหอบหืดเท่านั้น

  นวดรักษาและประคบเหมาจ่าย (1.5 ชั่วโมง) 6 ครั้ง

  2,400บาท

  ค่าบริการทางการแพทย์แผนจีน

  ฝังเข็ม 1 ครั้ง

  350บาท

  (เบิกได้* 150 บาท)

  ฝังเข็มเหมาจ่าย 6 ครั้ง

  1,800บาท

  (เบิกได้* 900 บาท)

  แมะชีพจร

  200บาท

  ฝังเข็มปรับสภาพผิวหน้า หรือ กระชับสัดส่วน 1 ครั้ง

  600บาท

  ฝังเข็มปรับสภาพผิวหน้า 6 ครั้ง

  3,150บาท

  ฝังเข็มปรับสภาพผิวหน้า 12 ครั้ง

  6,000บาท

  ฝังเข็มกระชับสัดส่วน 12 ครั้ง

  6,000บาท

  ฝังเข็มปรับสภาพผิวหน้าและกระชับสัดส่วน 1 ครั้ง

  1,080บาท

  ฝังเข็มปรับสภาพผิวหน้าและกระชับสัดส่วน 12 ครั้ง

  10,800บาท

  ติดต่อเรา

  ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

  • เปิดให้บริการทุกวัน
   (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  • เปิดบริการ เวลา
  • 8.00 น.-20.00 น.
  • เบอร์โทร
  • 053-934897
  • 053-934898
  • 053-934899
   

  ดาวน์โหลดเอกสาร