ประวัติความเป็นมา

 • พ.ศ. 2551

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้จัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
 • พ.ศ. 2552

  เสนอแผนดำเนินการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เริ่มก่อสร้างอาคาร เตรียมการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
 • พ.ศ. 2553

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้แต่งตั้ง รศ.นพ.ดร.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (คนแรก)
 • พ.ศ. 2554

  เปิดให้บริการศูนย์ฯ แรก คือ ศูนย์การแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ผสมผสาน
 • พ.ศ. 2555

  เปิดให้บริการศูนย์เลสิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
 • พ.ศ. 2556

  เปิดให้บริการศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
 • พ.ศ. 2557

  เปิดให้บริการศูนย์เพทซีทีและไซโคลตรอน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระ ชนมพรรษา เปิดให้บริการศูนย์เลเซอร์ต้อกระจกเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระ ชนมพรรษา
 • พ.ศ. 2558

  เปิดให้บริการอาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 • พ.ศ. 2560

  เปิดให้บริการศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ชั้น 6 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ