ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องครัวและห้องอาหาร ชั้น 3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

เลขที่โครงการ EGP 61067307504

ประกาศประกวดราคา จัดจ้างปรับปรุงศูนย์กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ชั้น 3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ประกาศประกวดราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของกระจกตา และช่องด้านหน้าของลูกตา