ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

การขายทอดตลาด รายการครุภัณฑ์เก่าชำรุด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ New


ปรับปรุงล่าสุด: 13/06/2565

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565


ปรับปรุงล่าสุด: 07/09/2564

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565


ปรับปรุงล่าสุด: 07/09/2564

จ้างเหมาบริการเก็บเงินที่จอดรถ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565


ปรับปรุงล่าสุด: 20/08/2564

การขายทอดตลาด รายการครุภัณฑ์เก่าชำรุด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์


ปรับปรุงล่าสุด: 20/01/2564

การขายทอดตลาด รายการครุภัณฑ์เก่าชำรุด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์


ปรับปรุงล่าสุด: 16/09/2562

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564


ปรับปรุงล่าสุด: 15/09/2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564


ปรับปรุงล่าสุด: 15/09/2562

จ้างเหมาบริการเก็บเงินที่จอดรถ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564


ปรับปรุงล่าสุด: 02/09/2562

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563


ปรับปรุงล่าสุด: 28/10/2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563


ปรับปรุงล่าสุด: 30/08/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี) จำนวน 1 รายการ


ปรับปรุงล่าสุด: 7/08/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ)


ปรับปรุงล่าสุด: 23/07/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ปรับปรุงล่าสุด: 19/07/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เรื่องงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562(ใหม่)

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เรื่องงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เรื่องงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 งานจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมที่จอดรถ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ประกวดราคาซื้อ รถยนต์โดยสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง

ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องครัวและห้องอาหาร ชั้น 3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

เลขที่โครงการ EGP 61067307504

ประกาศประกวดราคา จัดจ้างปรับปรุงศูนย์กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ชั้น 3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ประกาศประกวดราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของกระจกตา และช่องด้านหน้าของลูกตา