ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ สังกัด คลินิกผู้ป่วยนอก

ปรับปรุงล่าสุด: 09-10-2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ สังกัด คลินิกผู้ป่วยนอก

ปรับปรุงล่าสุด: 09-10-2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง แพทย์จีน สังกัด ศูนย์การแพทย์แผนไทยและผสมผสาน

ปรับปรุงล่าสุด: 11-10-2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานบริหาร ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 11-10-2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 09-10-2562