ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยทางการแพทย์ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 16-01-2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 16-01-2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานเวชระเบียน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 14-01-2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานการตลาด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 14-01-2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยทางการแพทย์ ศูนย์เลสิค

ปรับปรุงล่าสุด: 11-01-2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (คนงาน) สังกัด ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 13-12-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด สังกัด ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 28-12-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยทางการแพทย์ (กายภาพบำบัด) สังกัด ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 16-01-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 20-12-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง แพทย์จีน สังกัดศูนย์การแพทย์แผนไทยและผสมผสาน

ปรับปรุงล่าสุด: 20-12-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานเวชระเบียน สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 13-11-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ สังกัดศูนย์สุขภาพสตรี

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ สังกัดศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ปรับปรุงล่าสุด: 26-09-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานธุรการ๖บุคคล) สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 26-09-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ สังกัดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 20-09-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานเปล สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 20-09-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานเก็บเงิน สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 20-09-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เภสัชกร สังกัดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา สังกัดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ สังกัดศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน

ปรับปรุงล่าสุด: 06-07-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงล่าสุด: 07-08-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 12-06-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานเก็บเงิน

ปรับปรุงล่าสุด: 12-06-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานเวชระเบียน

ปรับปรุงล่าสุด: 12-06-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป(คนงาน)

ปรับปรุงล่าสุด: 23-05-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักโภชนาการ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (รอบสอง)

ปรับปรุงล่าสุด: 07-06-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ช่าง

ปรับปรุงล่าสุด: 23-05-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ สังกัดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 27-04-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานเปล ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานเก็บเงิน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ ( รังสีเทคนิค ) และ พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ ศูนย์แพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เภสัชกร ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 27-04-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักโภชนาการ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ