ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 23-05-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานเก็บเงิน

ปรับปรุงล่าสุด: 21-05-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานเวชระเบียน

ปรับปรุงล่าสุด: 11-05-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป(คนงาน)

ปรับปรุงล่าสุด: 23-05-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักโภชนาการ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (รอบสอง)

ปรับปรุงล่าสุด: 25-04-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ช่าง

ปรับปรุงล่าสุด: 23-05-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ สังกัดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 27-04-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานเปล ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานเก็บเงิน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ ( รังสีเทคนิค ) และ พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ ศูนย์แพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เภสัชกร ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 27-04-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักโภชนาการ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร และพนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป(คนงาน)