ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ สังกัด ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ

ปรับปรุงล่าสุด: 16-11-2563
หมดเขตวันที่ 9-12-2563

ประกาศรับสมัคร เภสัชกร สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 13-11-2563
หมดเขตวันที่ 30-11-2563

ประกาศรับสมัคร พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 13-11-2563
หมดเขตวันที่ 30-11-2563

ประกาศรับสมัคร พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ สังกัด คลินิกทันตกรรม ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 10-11-2563
หมดเขตวันที่ 23-11-2563

ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ สังกัด คลินิกผู้ป่วยนอก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 23-11-2563
หมดเขตวันที่ 18-11-2563
*** เลื่อนวันประกาศรายชื่อ เป็น 23-11-2563

ประกาศรับสมัคร ช่างเขียนแบบ สังกัด สำนักงานบริหาร ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 27-11-2563
หมดเขตวันที่ 18-11-2563 ***เลื่อนวันประกาศรายชื่อเป็น 23-11-2563

ประกาศรับสมัคร พนักงานบัญชี สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 26-11-2563
หมดเขตวันที่ 06-11-2563

ประกาศรับสมัคร พนักงานเก็บเงิน สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 23-11-2563
หมดเขตวันที่ 30-10-2563

ประกาศรับสมัคร นักโภชนาการ สังกัด ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 13-11-2563
หมดเขตวันที่ 02-11-2563

ประกาศรับสมัคร พนักงานธุรการ(พัสดุ) สังกัด ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 18-11-2563

ประกาศรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 02-12-2563

ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถ สังกัด ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 18-11-2563

ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ สังกัด แผนกผู้ป่วยใน ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 4-11-2563 เลื่อนประกาศรายชื่อเป็นวันที่ 27-10-2563

ประกาศรับสมัคร พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ สังกัด แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 30-10-2563

ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ สังกัด แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 30-10-2563

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ สังกัด ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ

ปรับปรุงล่าสุด: 2-11-2563

ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ สังกัด คลินิกผู้ป่วยนอก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 02-09-2563

ประกาศรับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ สังกัด ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 22-09-2563

ประกาศรับสมัคร พนักงานธุรการ(พัสดุ) สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 30-06-2563

ประกาศรับสมัคร พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 30-06-2563

ประกาศรับสมัคร พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 17-06-2563

ประกาศรับสมัคร พนักงานเวชระเบียน สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 26-06-2563

ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ สังกัด ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ

ปรับปรุงล่าสุด: 25-05-2563

ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถ สังกัด ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 15-04-2563

ประกาศรับสมัคร พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ สังกัด ศูนย์เลสิค

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2563

ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ สังกัด คลินิกผู้ป่วยนอก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 01-06-2563

ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถ สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 03-04-2563

ประกาศรับสมัคร พนักงานบริการทั่วไป(คนงาน) สังกัด ศูนย์การแพทย์แผนไทยและผสมผสาน

ปรับปรุงล่าสุด: 26-03-2563

ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ สังกัด ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ

ปรับปรุงล่าสุด: 03-04-2563

ประกาศรับสมัคร พนักงานเปล สังกัด ศูนย์ความเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 18-03-2563

ประกาศรับสมัคร พนักงานธุรการ(บุคคล) สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 27-02-2563

ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ สังกัด ผู้ป่วยนอก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 03-03-2563

ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ สังกัด ผู้ป่วยใน ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 27-02-2563

ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ สังกัด คลินิกผู้ป่วยนอก ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 17-02-2563

ประกาศรับสมัคร พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ แผนกรังสีการแพทย์ สังกัด ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 18-02-2563

ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ สังกัด คลินิกผู้ป่วยนอก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2563

ประกาศรับสมัคร พนักงานโภชนาการ (กุ๊ก) สังกัด ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 17-02-2563

ประกาศรับสมัคร ช่างเขียนแบบ สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 03-02-2563

ประกาศรับสมัคร พนักงานเปล สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 16-01-2563

ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยเภสัชกร สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 17-12-2562

ประกาศรับสมัคร พยาบาล สังกัด ผู้ป่วยนอก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 04-12-2562

ประกาศรับสมัคร พยาบาล สังกัด ผู้ป่วยใน ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 04-12-2562

ประกาศรับสมัคร พยาบาล สังกัด ผู้ป่วยนอก ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 04-12-2562

ประกาศรับสมัคร เภสัชกร สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 04-11-2562

ประกาศรับสมัคร พนักงานบริการทั่วไป (คนงาน) สังกัด ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ปรับปรุงล่าสุด: 28-11-2562

ประกาศรับสมัคร พนักงานเก็บเงิน สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 30-10-2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ สังกัด คลินิกผู้ป่วยนอก

ปรับปรุงล่าสุด: 21-10-2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ สังกัด คลินิกผู้ป่วยนอก

ปรับปรุงล่าสุด: 21-10-2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง แพทย์จีน สังกัด ศูนย์การแพทย์แผนไทยและผสมผสาน

ปรับปรุงล่าสุด: 17-10-2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานบริหาร ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 21-10-2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 09-10-2562