ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เภสัชกร สังกัดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 09-07-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา สังกัดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 10-07-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ สังกัดศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน

ปรับปรุงล่าสุด: 06-07-2561

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงล่าสุด: 22-07-2561
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

 • ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

  ปรับปรุงล่าสุด: 06-07-2561

  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์

  ปรับปรุงล่าสุด: 12-06-2561

  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานเก็บเงิน

  ปรับปรุงล่าสุด: 12-06-2561

  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานเวชระเบียน

  ปรับปรุงล่าสุด: 12-06-2561

  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป(คนงาน)

  ปรับปรุงล่าสุด: 23-05-2561

  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักโภชนาการ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (รอบสอง)

  ปรับปรุงล่าสุด: 07-06-2561

  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ช่าง

  ปรับปรุงล่าสุด: 23-05-2561

  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ สังกัดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

  ปรับปรุงล่าสุด: 27-04-2561

  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานเปล ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานเก็บเงิน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ ( รังสีเทคนิค ) และ พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ ศูนย์แพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เภสัชกร ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

  ปรับปรุงล่าสุด: 27-04-2561

  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักโภชนาการ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร และพนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์

  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป(คนงาน)