ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยเภสัชกร สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 25-11-2562

ประกาศรับสมัคร พยาบาล สังกัด ผู้ป่วยนอก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 04-12-2562

ประกาศรับสมัคร พยาบาล สังกัด ผู้ป่วยใน ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 04-12-2562

ประกาศรับสมัคร พยาบาล สังกัด ผู้ป่วยนอก ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุด: 04-12-2562

ประกาศรับสมัคร เภสัชกร สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 04-11-2562

ประกาศรับสมัคร พนักงานบริการทั่วไป (คนงาน) สังกัด ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ปรับปรุงล่าสุด: 28-11-2562

ประกาศรับสมัคร พนักงานเก็บเงิน สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 30-10-2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ สังกัด คลินิกผู้ป่วยนอก

ปรับปรุงล่าสุด: 21-10-2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทางการแพทย์ สังกัด คลินิกผู้ป่วยนอก

ปรับปรุงล่าสุด: 21-10-2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง แพทย์จีน สังกัด ศูนย์การแพทย์แผนไทยและผสมผสาน

ปรับปรุงล่าสุด: 17-10-2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานบริหาร ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 21-10-2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: 09-10-2562