กิจกรรมศูนย์ความเป็นเลิศฯ

กิจกรรมศูนย์ความเป็นเลิศฯ

May 24, 2018

ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรม “เสวนาประชาชน รู้ทันโรคสมองเสื่อม” เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ได้จัดกิจกรรม “เสวนาประชาชน รู้ทันโรคสมองเสื่อม” ภายในงานมีการเสวนาจาก นพ.สุรัตน์ ตันประเวช (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคประสาทและสมอง) ร่วมกับ นพ.พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว), พร้อมทั้งมีกิจกรรมกระตุ้นสมอง โดยนางสาวพรพรรณ ธรรมศิลป์ (นักกิจกรรมบำบัด และผู้ช่วยจากศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) และปิดท้ายด้วย เทคนิคการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม โดยนางวรวรรณ ทองสง […]
May 3, 2018

บุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดการของเสียและสารอันตรายในโรงพยาบาล

บุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดการของเสียและสารอันตรายในโรงพยาบาล โดย ผศ.ดร.นัทธี สุรีย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มช. เป็นวิทยากร บรรยายความรู้เบื้องต้นและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและของเสียอันตรายในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 61 และวันที่ 2 พ.ค. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  
April 30, 2018

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.นพ.ศิริพงค์ เชี่ยวชาญธนกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดขบวนดำหัว สวยงาม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
April 30, 2018

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโสคณะแพทยศาสตร์ มช.

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโสคณะแพทยศาสตร์ มช. การแต่งกายพื้นเมืองงาม การประกวดขันโตกงาม และการประกวดลาบสุก เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ มช.  
April 25, 2018

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 เม.ย. 2561

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 ผศ. นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และบุคลากรฯ ร่วมขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขบวนแห่เริ่มจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์และเคลื่อนขบวนมายังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำพิธีสระเกล้าดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่