สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

August 30, 2018

การดูแลรักษาโรคอ้วน

ตั้งเป้าหมาย ประเมินความคาดหวัง สร้างแรงจูงใจและกำจัดอุปสรรคที่ผ่านมาในการลดน้ำหนักของผู้ป่วย โดยตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมในการลดน้ำหนักให้เป็นไปอย่างช้าๆ เช่น ลดน้ำหนักให้ได้ร้อยละ 5-10 ในช่วง 6 เดือน แนวทางการรักษา คือ การรักษาตามสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น เช่น ยาที่เพิ่มน้ำหนัก กลุ่มโรคคุชชิ่ง (Cushing’s syndrome) ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ (hypothyroidism) ภาวะขาดฮอร์โมนเพศโดยเฉพาะเพศชาย (hypogonadism) ภาวะถุงน้ำในรังไข่ (polycystic ovarian syndrome) […]
August 28, 2018

การวินิจฉัย โรคอ้วน

โรคอ้วน คือโรคที่เกิดจากร่างกายได้รับพลังงานมากเกินกว่าพลังงานที่ใช้ไป ทำให้ร่างกายมีการสะสมไขมันปริมาณมากกว่าปกติ วิธีการวินิจฉัยโรคอ้วนที่ดีที่สุด คือการวัดปริมาณไขมันในร่างกายโดยจะใช้ค่าร้อยละไขมันในร่างกายที่มากกว่า 20 ในเพศชาย หรือมากกว่า 30 ในเพศหญิง แต่วิธีดังกล่าวทำได้ยากต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในปัจจุบันใช้เฉพาะในงานวิจัยเท่านั้น ในทางปฏิบัตินิยมใช้ดัชนีมวลกายแทน เนื่องจากมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับปริมาณไขมันในร่างกาย และสามารถทำได้ง่ายกว่าการวัดปริมาณไขมันในร่างกาย จึงนิยมใช้ค่าดัชนีมวลกายมาประเมินและแบ่งระดับโรคอ้วน     ระดับ ค่าดัชนีมวลกาย (นานาชาติ) กิโลกรัมต่อตารางเมตร ค่าดัชนีมวลกาย (ประชากรเอเชีย) กิโลกรัมต่อตารางเมตร ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค* เมื่อเส้นรอบเอวปกติ […]
August 16, 2018

อัตราการตายในโรคอ้วน

August 15, 2018

ภาวะแทรกซ้อนในโรคอ้วน

ภาวะแทรกซ้อนของโรคอ้วนแสดงดังตาราง ภาวะแทรกซ้อน ความเสี่ยงหรือความผิดปกติ (เมื่อเทียบกับคนที่ไม่อ้วน) กลุ่มโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับโรคอ้วน v โรคความดันโลหิตสูง เกิดโรค 2.9 เท่า v โรคหัวใจและหลอดเลือด พบอันตรายจากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเพิ่มขึ้น แม้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  v โรคมะเร็งบางชนิด เสียชีวิต 1.3 เท่าในเพศชาย และ 1.6 เท่าในเพศหญิง v โรคนิ่วในถุงน้ำดี เกิดโรค […]
August 14, 2018

สถานการณ์โรคอ้วนในปัจจุบัน