ข่าวสาร

ข่าวสาร

November 21, 2018

EYE DROPS FOR PRK

November 21, 2018

EYE DROPS FOR LASIK

November 21, 2018

ข้อควรปฏิบัติ ก่อนและหลัง การทำเลสิค

September 13, 2018

Open House ทุกก้าวเดินของท่านต้องปลอดภัย วันที่ 25 กันยายน 2561

Open House ทุกก้าวเดินของท่านต้องปลอดภัย วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. #งานฟรี ในงาน มีการให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การออกแบบและปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และการจัดแสดงนิทรรศการอื่นๆ อีกมากมาย  
September 10, 2018

ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ผ่านการประเมินคุณภาพแห่งแรกในภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ผ่านการประเมินคุณภาพศูนย์ตรวจการนอนหลับที่ได้มาตรฐานเป็น #แห่งแรกในภาคเหนือ โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย