ข่าวสาร

ข่าวสาร

May 3, 2022

สมาคมเภสัชกรโรงพยาบาล เยี่ยมสำรวจงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและระบบยา GMC

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 สมาคมเภสัชโรงพยาบาล (ประเทศไทย) โดยภญ.วิชชุนี พิตรากูล (ผู้เยี่ยมสำรวจ) เยี่ยมสำรวจงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและระบบยา โดยมีกิจกรรมนำเสนอระบบยาของโรงพยาบาลของกลุ่มงานเภสัชกรรม การเยี่ยมประเมินในหน่วยงานเภสัชกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบยา เช่น งานบริการผู้ป่วยนอกงานบริการผู้ป่วยใน ของศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
May 3, 2022

GMC ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล

วันที่ 29 เมษายน 2565 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล (ตามกฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีกิจกรรมการตรวจประเมินด้านกายภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร สถานทีประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล 75 ข้อ และการตรวจประเมินด้านชีวภาพ การเฝ้าระวังเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียปนเปื้อนในอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 10 ตัวอย่าง เพื่อรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food […]
March 8, 2022

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ รับประกาศนียบัตรโรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA

วันที่ 8 มีนาคม 2565 รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรโรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA รูปแบบเสมือนจริงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ อาคารอิแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา […]
February 17, 2022

🙍ปวดไหล่ปัญหากวนใจที่ต้องรักษา

🙍ปวดไหล่ปัญหากวนใจที่ต้องรักษา 🌟อาการปวดไหล่เป็นได้ทุกวัย วัยที่พบว่าปวดได้บ่อย จะพบอยู่ 2 กลุ่ม คือกลุ่มวัยทำงานที่มีกิจกรรมมาก อาทิ บุคคลที่เล่นกีฬา และกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันคนไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจะมีกิจกรรมที่ทำ เมื่อทำกิจกรรมจึงเกิดปัญหาเนื่องจากสภาพร่างกาย ความสมบูรณ์ ไม่เหมือนตอนวัยหนุ่ม เมื่อเกิดการใช้งานมากส่งผลให้เกิดปัญหาการปวดไหล่มากขึ้น 🌟อาการปวดไหล่มีอยู่ 2 ประเภท – แบบเฉียบพลัน -อาการอยู่ในระยะ 3-6 สัปดาห์ -ปวดหลังจากการใช้งาน และกิจกรรมหนัก […]
February 8, 2022

GMC เปิดให้บริการตรวจ COVID-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK)

ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการตรวจ COVID-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีความแม่นยำ รู้ผลได้ภายใน 15 นาที มีใบรับรองผลตรวจ สามารถเปิดผลตรวจได้ใน Application/Line หมอพร้อม อัตราค่าบริการ 400 บาท เปิดให้บริการทุกวัน เวลา […]