ข่าวสาร

ข่าวสาร

November 27, 2020

กรดไหลย้อน อาการและการป้องกัน

โรคกรดไหลย้อน เป็นโรคที่พบได้บ่อยสำหรับบุคคลที่อยู่ในวัยทำงาน หากมีการรักษาที่ถูกต้อง มีการดูแลสุขภาพที่ดี ก็สามารถหายขาดได้ โดยเบื้องต้นต้องแยกให้ออกว่า ตัวเองอยู่ในภาวะของโรคกรดไหลย้อน หรือโรคกระเพาะอาหาร เพราะบางครั้งจะไม่สามารถแยกออกได้ ความแตกต่างระหว่างผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหาร หรือผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อน โรคกระเพาะอาหารจะแสดงอาการทางบริเวณช่องท้อง ตรงลิ้นปี่ หากใครมีอาการปวดจุก แน่น ตรงลิ้นปี่ แสดงว่าเป็นกระเพาะอาหาร หากเป็นโรคของกรดไหลย้อน จะมีอาการที่ทรวงอก เพราะหลอดอาหารอยู่ที่ทรวงอก ผู้ที่มีอาการแสบ ร้อน เจ็บ บริเวณที่ทรวงอก ซึ่ง 2 […]
November 18, 2020

ประกาศแจ้งการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องมือภายใน และงดให้บริการตรวจจเพทซีทีสแกน ระหว่างวันที่ 4- 14 มกราคม 2564

เนื่องด้วยศูนย์เพทซีทีและไซโคลตรอน กำหนดให้มีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องมือภายในศูนย์ประจำปี เพื่อให้เครื่องมือต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  ได้แก่ เครื่องไซโคลตรอน ระบบการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพสารเภสัชรังสีอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 4- 14 มกราคม 2564 ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงขอแจ้งงดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยเพทซีทีสแกน ซึ่งผู้ป่วยที่ใช้เครื่องสเปคซีทีสแกน ยังสามารถเข้ารับบริการได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์เพทซีทีและไซโคลตรอน เบอร์โทรศัพท์ 053-934790
November 12, 2020

อาจารย์ นายแพทย์ ณัทวุฒิ เฮงจีระจรัส รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นายแพทย์ ณัทวุฒิ เฮงจีระจรัส อายุรแพทย์ โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม (โรคเบาหวาน) และเป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสรับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 […]
October 27, 2020

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ร่วมทำบุญคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจําปี 2563 โอกาสครบ 61 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พระครูปัญญาวรคุณ หลวงพ่อทองแดง วรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดดอยพระเจ้าตนหลวง ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์
October 20, 2020

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. และ CMU STeP เปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. (CMU STeP) เปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (Senior Consumer Testing Unit: SCTU) ทดสอบความชอบด้านประสาทสัมผัส การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการ  หนุนยุทธศาสตร์เชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ ต่อยอดสู่งานวิจัยเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   […]