ข่าวสาร

ข่าวสาร

September 13, 2018

Open House ทุกก้าวเดินของท่านต้องปลอดภัย วันที่ 25 กันยายน 2561

Open House ทุกก้าวเดินของท่านต้องปลอดภัย วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. #งานฟรี ในงาน มีการให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การออกแบบและปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และการจัดแสดงนิทรรศการอื่นๆ อีกมากมาย  
September 10, 2018

ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ผ่านการประเมินคุณภาพแห่งแรกในภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ผ่านการประเมินคุณภาพศูนย์ตรวจการนอนหลับที่ได้มาตรฐานเป็น #แห่งแรกในภาคเหนือ โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย  
August 30, 2018

การดูแลรักษาโรคอ้วน

ตั้งเป้าหมาย ประเมินความคาดหวัง สร้างแรงจูงใจและกำจัดอุปสรรคที่ผ่านมาในการลดน้ำหนักของผู้ป่วย โดยตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมในการลดน้ำหนักให้เป็นไปอย่างช้าๆ เช่น ลดน้ำหนักให้ได้ร้อยละ 5-10 ในช่วง 6 เดือน แนวทางการรักษา คือ การรักษาตามสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น เช่น ยาที่เพิ่มน้ำหนัก กลุ่มโรคคุชชิ่ง (Cushing’s syndrome) ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ (hypothyroidism) ภาวะขาดฮอร์โมนเพศโดยเฉพาะเพศชาย (hypogonadism) ภาวะถุงน้ำในรังไข่ (polycystic ovarian syndrome) […]
August 28, 2018

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ร่วมต้อนรับผู้แทนจากบาวาเรีย, เยอรมัน เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

เนื้อหา : ผศ. นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศฯ และรองผู้อำนวยการ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพ (ในบริบทของสังคมวัยชรา) เทคโนโลยีและโอกาสความ ร่วมมือกับผู้แทนจากบาวาเรีย, เยอรมัน
August 28, 2018

การวินิจฉัย โรคอ้วน

โรคอ้วน คือโรคที่เกิดจากร่างกายได้รับพลังงานมากเกินกว่าพลังงานที่ใช้ไป ทำให้ร่างกายมีการสะสมไขมันปริมาณมากกว่าปกติ วิธีการวินิจฉัยโรคอ้วนที่ดีที่สุด คือการวัดปริมาณไขมันในร่างกายโดยจะใช้ค่าร้อยละไขมันในร่างกายที่มากกว่า 20 ในเพศชาย หรือมากกว่า 30 ในเพศหญิง แต่วิธีดังกล่าวทำได้ยากต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในปัจจุบันใช้เฉพาะในงานวิจัยเท่านั้น ในทางปฏิบัตินิยมใช้ดัชนีมวลกายแทน เนื่องจากมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับปริมาณไขมันในร่างกาย และสามารถทำได้ง่ายกว่าการวัดปริมาณไขมันในร่างกาย จึงนิยมใช้ค่าดัชนีมวลกายมาประเมินและแบ่งระดับโรคอ้วน     ระดับ ค่าดัชนีมวลกาย (นานาชาติ) กิโลกรัมต่อตารางเมตร ค่าดัชนีมวลกาย (ประชากรเอเชีย) กิโลกรัมต่อตารางเมตร ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค* เมื่อเส้นรอบเอวปกติ […]