ข่าวสาร

ข่าวสาร

May 24, 2018

ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรม “เสวนาประชาชน รู้ทันโรคสมองเสื่อม” เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ได้จัดกิจกรรม “เสวนาประชาชน รู้ทันโรคสมองเสื่อม” ภายในงานมีการเสวนาจาก นพ.สุรัตน์ ตันประเวช (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคประสาทและสมอง) ร่วมกับ นพ.พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว), พร้อมทั้งมีกิจกรรมกระตุ้นสมอง โดยนางสาวพรพรรณ ธรรมศิลป์ (นักกิจกรรมบำบัด และผู้ช่วยจากศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) และปิดท้ายด้วย เทคนิคการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม โดยนางวรวรรณ ทองสง […]
May 15, 2018

เชิญร่วมงาน เสวนาประชาชน รู้ทันโรคสมองเสื่อม วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมงาน “เสวนาประชาชน รู้ทันโรคสมองเสื่อม” ในวันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โถงชั้น 1 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี! ได้ที่ 053-920666  
May 3, 2018

บุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดการของเสียและสารอันตรายในโรงพยาบาล

บุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดการของเสียและสารอันตรายในโรงพยาบาล โดย ผศ.ดร.นัทธี สุรีย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มช. เป็นวิทยากร บรรยายความรู้เบื้องต้นและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและของเสียอันตรายในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 61 และวันที่ 2 พ.ค. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  
May 3, 2018

4 พ.ค. 2561 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก

April 30, 2018

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.นพ.ศิริพงค์ เชี่ยวชาญธนกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดขบวนดำหัว สวยงาม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่