คลินิกความเป็นเลิศทางการแพทย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บริการ

ตรวจสุขภาพประจำปี
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ โรคต่อมไร้ท่อฯ โรคไต โรคสมองและระบบประสาท โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ โรคติดเชื้อ โรคเลือด โรคผิวหนัง และโรคมะเร็ง
คลินิกโรคเฉพาะทาง ได้แก่ กระดูกและข้อ โรคจิตเวช ศัลยกรรมทั่วไป และทางเดินปัสสาวะ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจทางรังสีวินิจฉัย
การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ


โปรแกรมตรวจสุขภาพ

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการผู้ป่วยนอก

บาท200

(เบิกได้* 50 บาท)

ค่าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและค่ายา

เบิกได้


ค่าบริการเจาะเลือด

บาท50

ค่าบริการเอ็กซ์เรย์

บาท50


ค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือรังสีวิทยา

บาทครั้งละ 50

เวลาเปิดทำการ

  • เปิดให้บริการทุกวัน
    (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  • เปิดบริการ เวลา
  • 8.00 น.
  • ปิดบริการ เวลา
  • 20.00 น.