คลินิกผู้ป่วยนอก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

 
 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การให้บริการ

1. การตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) : ให้บริการตรวจโรคทั่วไปและเฉพาะทาง โดยให้การดูแลรักษาและดูแลสุขภาพในผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะวิกฤติหรือฉุกเฉิน (ตารางแพทย์ออกตรวจ ดาวน์โหลดที่นี่)

2 .คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

3.คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง
4.คลินิกศัลยกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง

 • ทรวงอก
 • ไทรอยด์
 • ทางเดินปัสสาวะ
 • หลอดเลือด
 • 5.คลินิกโรคเฉพาะทาง

 • ออร์โธปิดิก กระดูกและข้อ
 • โรคจิตเวช
 • 6.การให้คำปรึกษาด้านอาหาร โดยนักโภชนาการ

  7.การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

  8.FNA Thyroid เจาะดูดเซลล์ไทรอยด์ตรวจหาความผิดปกติ

  9.โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ดาวน์โหลดที่นี่

  10.โปรแกรมตรวจสำหรับโรคเบาหวาน

  11.โปรแกรมตรวจสำหรับโรคไต

  12.บริการวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ เช่น ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์, ปอดอักเสบ, ปอดบวม, คอบตีบ-บาทะยัก, หัด, งูสวัด, หัดเยอรมัน-คางทูม เป็นต้น

  13.ห้องผ่าตัดเล็ก

 • ผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป : การผ่าตัดก้อนเนื้อ (ไฝ หูด ก้อนไขมัน ถุงน้ำ)
 • ผ่าตัดด้านศัลยกรรมผิวหนัง : การผ่าตัดชิ้นเนื้อทางผิวหนัง
 • ผ่าตัดด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ : ผ่าตัดนิ้วล็อค, ผ่าตัดพังผืดทับเส้นประสาทที่มือ, ผ่าตัดปลอกหุ้มเส้นอักเสบ
 • 14.การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจทางรังสีวินิจฉัย

  15.การตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ด้วยวิธีวิธีการตรวจเปรียบเทียบรูปแบบ DNA

 • พิสูจน์ความสัมพันธ์ บิดา-มารดา-บุตร
 • พิสูจน์ความสัมพันธ์ ญาติร่วมบรรพบุรุษ
 • สิทธิการรักษา

 • สิทธิ์เบิกตรง / อปท. (เบิกตามสิทธิ์กรมบัญชีกลาง)

 • สิทธิ์ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (เบิกได้ตามระเบียบต้นสังกัด)

 • สิทธิ์ชำระเงินสด

 • การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี

 • งดน้ำ งดอาหาร
 • สำหรับตรวจน้ำตาล งดน้ำ งดอาหาร ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง

 • สำหรับตรวจไขมัน/คอเลสเตอรอล/ไตรกลีเซอไรด์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 • ควรตรวจในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน

 • หากตั้งครรภ์ ไม่สามารถตรวจคลื่นเอ็กซเรย์ (x-ray) ได้

 • รายการต่อไปนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำนัดก่อนตรวจสุขภาพ
 • อัลตราซาวนด์ (Ultrasonography)

 • ตรวจคัดกรองหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นโดยแมมโมแกรม (Mammography)


 • *ผู้รับบริการที่มีสิทธิ์ข้าราชการ ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน และนำใบเสร็จไปตั้งเบิกกับหน่วยงานของท่าน
  *บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธ์ข้าราชการ ไม่สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพได้

  อัตราค่าบริการ

  ค่าบริการผู้ป่วยนอก

  250บาท

  (เบิกได้* 50 บาท)

  ค่าบริการบริการแพทย์

  100-300บาท

  ค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือรังสีวิทยา

  ครั้งละ 50บาท

  ค่าบริการผู้ป่วยนอก(จิตเวช)

  600บาท

  ติดต่อเรา

  คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์ความเป็นเลิศฯ

  • facebook
  • OPD CMEx
  • เบอร์ติดต่อ
  • 053-934743