คลินิกความเป็นเลิศทางการแพทย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โปรแกรมตรวจสุขภาพ

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการผู้ป่วยนอก (ค่าแพทย์ต่างหาก)

บาท200

(เบิกได้* 50 บาท)

ค่าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและค่ายา

เบิกได้

เวลาเปิดทำการ

  • เปิดให้บริการทุกวัน
    (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  • เปิดบริการ เวลา
  • 8.00 น.
  • ปิดบริการ เวลา
  • 20.00 น.