เภสัชกรรม

 

เวลาเปิดทำการ

  • เปิดให้บริการทุกวัน
    (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  • เปิดบริการ เวลา
  • 8.00 น.
  • ปิดบริการ เวลา
  • 20.00 น.
 
พันธกิจ เภสัชกรรม

พันธกิจแผนกเภสัชกรรม

KPI OPD Pharmacy

KPI แผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก (OPD)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากแผนกเภสัชกรรม