ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร (CMEx Fertility Center: CFC) จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา กับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อยกระดับการบริการสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนมีบุตรหรือผู้ที่มีภาวะมีบุตรยาก แบบ one stop service ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ขั้นสูงโดยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับการให้บริการแบบบูรณาการและความเป็นเลิศทางวิชาการ

บริการทางการแพทย์

 • การให้คำปรึกษาด้านการเตรียมพร้อมก่อนการตั้งครรภ์
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ เพื่อวางแผนการมีบุตร
 • ตรวจประเมินเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ และหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก
  • อัลตราซาวนด์
  • ตรวจภายใน
  • การตรวจน้ำเชื้ออสุจิ
  • การตรวจประเมินการตกไข่
  • การตรวจประเมินท่อนำไข่
 • การรักษาภาวะมีบุตรยาก ด้วยวิธีการต่างๆ
  • การใช้ยากระตุ้นไข่
  • การฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก (Intra-Uterine Insemination: IUI)
  • การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
   • การทำ ICSI
   • การย้ายตัวอ่อน (Embryo Transfer)
   • การแช่แข็งตัวอ่อน (Embryo Freezing)
   • การตรวจวินิจฉัยโรคในตัวอ่อน
   • การเจาะดูดตัวอสุจิจากอัณฑะ (Surgical Sperm Retrieval: SSR)
 • บริการอื่นๆ
  • การฝากแช่แข็งอสุจิ (Sperm Freezing)
  • ธนาคารอสุจิ (Sperm Bank)
  • การฝากไข่

IUI : Intra-uterine insemination (การฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก)

คือการปั่นล้างน้ำเชื้ออสุจิ และนำตัวอสุจิที่เคลื่อนที่ได้ดีฉีดเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง โดยใช้ท่อพลาสติกนิ่มขนาดเล็กสอดผ่านปากมดลูก โดยจะทำการฉีดในช่วงที่ฝ่ายหญิงตกไข่

IVF : In-Vitro Fertilization

คือการนำอสุจิของฝ่ายชายและเซลล์ไข่ของฝ่ายหญิงมาปฏิสนธิกันในห้องปฏิบัติการภายใต้สภาวะที่เหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้อสุจิเจาะผสมไข่เองตามธรรมชาติ
กระบวนการ IVF ประกอบด้วย
 • กระตุ้นไข่ในฝ่ายหญิงโดยการฉีดยากระตุ้นรังไข่นานประมาณ 9-11 วัน
 • ทำการเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอด ภายใต้ยานอนหลับ
 • ทำการปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF) และเลี้ยงตัวอ่อนถึงระยะที่เหมาะสม
 • การย้ายตัวอ่อนสู่โพรงมดลูก

การฉีดอสุจิเข้าผสมกับไข่โดยตรง (Intra-Cytoplasmic Injection: ICSI)

คือการนำตัวอสุจิของฝ่ายชายและเซลล์ไข่ของฝ่ายหญิงมาปฏิสนธิกันในห้องปฏิบัติการภายใต้สภาวะที่เหมาะสม โดยใช้เข็มแก้วขนาดเล็กภายใต้กล้องจุลทรรศน์ คัดเลือกเอาเชื้ออสุจิ 1 ตัว ฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่โดยตรง เมื่อเกิดการปฏิสนธิแล้วนักวิทยาศาสตร์จะทำการเลี้ยงตัวอ่อนต่อไปจนถึงระยะที่เหมาะสม แล้วจึงย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการฝังตัวและตั้งครรภ์ต่อไป

ติดต่อเรา

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร

 • เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์
 • 8.00 น. - 16.00 น.
 • แพทย์ออกตรวจ
 • 9.00 น. - 12.00 น.
 • หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • เบอร์ติดต่อ
 • 053-934714 , 061-8060888