ติดต่อเรา

แผนผัง

ที่อยู่

 • 110 ถนน อินทวโรรส ตำบล ศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

  Facebook: ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

 • +66 (0)53 934 710

 • excellent.med.cmu.ac.th

 

เวลาเปิดทำการ

 • เปิดให้บริการทุกวัน
  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • เปิดบริการ เวลา
 • 8.00 น.
 • ปิดบริการ เวลา
 • 20.00 น.

เวลาเปิดทำการ • เปิดให้บริการทุกวัน
  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • เปิดบริการ เวลา
 • 8.00 น.
 • ปิดบริการ เวลา
 • 20.00 น.

เวลาเปิดทำการ

ติดต่อศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ

เปิดให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก


 • พุธ17.00 น. - 20.00 น.

เวลาเปิดทำการ

ติดต่อศูนย์สุขภาพสตรีได้ในเวลา

 • จันทร์ - ศุกร์08.00 น. - 16.00 น.
 • เสาร์08.00 น. - 12.00 น.

หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

เวลาเปิดทำการ

ติดต่อศูนย์เพทซีที และไซโคลตรอน ได้ในเวลา

 • 08.00 น. - 17.00 น.

ในวันและเวลาราชการ


เวลาเปิดทำการ

ติดต่อศูนย์เลสิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ในเวลา

 • จันทร์ - ศุกร์08.00 น. - 17.00 น.
 • เสาร์08.00 น. - 16.00 น.

หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

เวลาเปิดทำการ

ติดต่อศูนย์เลเซอร์ต้อกระจกเชียงใหม่ ได้ในเวลา

 • จันทร์ - ศุกร์08.00 น. - 17.00 น.

หยุดทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

เวลาเปิดทำการ

 • เปิดให้บริการทุกวัน
  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • เปิดบริการ เวลา
 • 7.00 น.
 • ปิดบริการ เวลา
 • 20.00 น.