ติดต่อเรา

แผนที่

ที่อยู่

 

เวลาเปิดทำการ

 • เปิดให้บริการทุกวัน
  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • เปิดบริการ เวลา
 • 8.00 น.
 • ปิดบริการ เวลา
 • 20.00 น.

เวลาเปิดทำการ • เปิดให้บริการทุกวัน
  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • เปิดบริการ เวลา
 • 8.00 น.
 • ปิดบริการ เวลา
 • 20.00 น.

เวลาเปิดทำการ

ติดต่อศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ

เปิดให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก


 • จันทร์-ศุกร์08.00 น. - 16.00 น.

เวลาเปิดทำการ

ติดต่อศูนย์สุขภาพสตรีได้ในเวลา

 • จันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. - 16.00 น.
 • เสาร์ 8.00 น. - 12.00 น.

หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

เวลาเปิดทำการ

ติดต่อศูนย์เพทซีที และไซโคลตรอน ได้ในเวลา

 • จันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. - 17.00 น.

ในวันและเวลาราชการ


เวลาเปิดทำการ

ติดต่อศูนย์เลสิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ในเวลา

 • จันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. - 17.00 น.
 • เสาร์ 8.00 น. - 16.00 น.

หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

เวลาเปิดทำการ

 • เปิดให้บริการทุกวัน
  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • เปิดบริการ เวลา
 • 7.00 น.
 • ปิดบริการ เวลา
 • 20.00 น.