ประชาสัมพันธ์

รับสมัครงาน

 
April 25, 2018

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานเก็บเงิน

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานเก็บเงิน
April 5, 2018

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน

ดาวน์โหลดเอกสาร – รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานเก็บเงิน  
April 4, 2018

ประกาศ รับสมัคร ตำแหน่งนักโภชนาการ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (รอบสอง)

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักโภชนาการ(รอบสอง) GMC
April 4, 2018

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักโภชนาการ สังกัดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักโภชนาการ
April 4, 2018

ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ สังกัดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ประกาศรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ GMC

จัดซื้อ-จัดจ้าง

March 13, 2018

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องครัวและห้องอาหาร ชั้น 3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องครัวและห้องอาหาร ชั้น 3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
March 8, 2018

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องครัวและห้องอาหาร ชั้น 3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องครัวและห้องอาหาร ชั้น 3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
February 26, 2018

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของกระจกตา และช่องด้านหน้าของลูกตา

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของกระจกตา และช่องด้านหน้าของลูกตา (CorneaAnterior Segment OCT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ ประกาศ รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
February 26, 2018

งานจ้างปรับปรุงศูนย์กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ชั้น 3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งานจ้างปรับปรุงศูนย์กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ชั้น 3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ประกาศผู้ชนะ ประกาศ ประกาศ ebidding ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
February 26, 2018

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของกระจกตา และช่องด้านหน้าของลูกตา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของกระจกตา และช่องด้านหน้าของลูกตา(CorneaAnterior Segment OCT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ebidding