วิธีดาวโหลด
1.คลิกขวาที่ logo
2.เลือก Save Picture As.. หรือ Save Image As..
3.เลือกตำแหน่งเก็บไฟด์แล้ว Ok