วิดีโอแนะนำศูนย์ฯ

การให้บริการ

การตรวจความผิดปกติการนอนหลับโดยวิธี (Polysomnography)

เป็นการตรวจสำคัญที่ใช้เพื่อวิเคราะห์การทำงานของระบบต่างๆของร่างกายในระหว่างนอนหลับ ปัจจุบันถือเป็นการตรวจมาตรฐานสากล (gold standard) สำหรับการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea:OSA)หรือภาวะนอนกรนหยุดหายใจ

การตรวจตรวจความผิดปกติการนอนหลับที่ได้มาตรฐานผู้รับการตรวจจำเป็นต้องเข้ามานอนในที่โรงพยาบาล1คืนเพื่อติดอุปกรณ์การติดตามสัญญาณดังกล่าวรวมถึง มีการบันทึกสัญญาณโดยเครื่องตรวจและมีเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับเฝ้าติดตามอาการตลอดทั้งคืนเพื่อวิเคราะห์ภาวะผิดปกติเบื้องต้นและนำไปสู่แนวทางการรักษาอย่างถูกต้องต่อไป ผลการตรวจจะได้รับการแปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคจากการนอนหลับ
 

การเตรียมการตรวจ

การเตรียมตัวตรวจการนอนหลับ

1. ภายในวันที่จะมาตรวจ หลีกเลี่ยงการงีบหลับช่วงกลางวันและเย็น
2. ควรงดดื่มชา-กาแฟช่วงหลังเที่ยงวัน
3. สามารถทำกิจกรรมหรือทำงานได้ตามปกติโดยไม่จำเป็นต้องหยุดงาน
4. อาบน้ำสระผมให้สะอาด ไม่ใส่ครีมนวดและน้ำมันแต่งผมทุกชนิด งดทาครีมหรือโลชั่นบนใบหน้า
5. ตัดเล็บมือให้สั้น ห้ามทาสีเล็บ
6. เตรียมและรับประทานยาประจำตัวตามปกติ
7. รับประทานอาหารเย็นก่อนการตรวจอย่างน้อย 30 นาที งดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
8. เตรียมชุดนอนที่สวมใส่สบายและของใช้ส่วนตัว (หากจำเป็น)

*หากมีอาการเป็นหวัดหรือคัดจมูกมีไข้ ควรแจ้งแก่เจ้าหน้าที่หรือเลื่อนคิวตรวจเมื่อไม่พร้อม*

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจ

1. ติดต่อลงทะเบียน ชั้น 1 ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ก่อนเวลา 19.30 น.
2. ตรวจสอบสิทธิ์และชำระค่าใช้จ่าย
3. ไปยังห้องตรวจชั้น 6 เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าและพักผ่อนเตรียมตัวก่อนติดอุปกรณ์

การปฏิบัติตัวระหว่างการตรวจ

1. เวลา 20.00 น. เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับอธิบายและให้ข้อมูลการตรวจพร้อมทั้งติดอุปกรณ์ที่ศีรษะ และลำตัวซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างไม่มีความเจ็บปวดหรืออันตรายแต่อย่างใด
2. ระหว่างการตรวจไม่จำเป็นต้องมีญาติเฝ้าแต่หากต้องการความช่วยเหลือพิเศษ สามารถมีญาตินอนเฝ้าได้แต่ต้องไม่กระทำการใดๆที่ทำให้เกิดเสียงดังหรือรบกวนการนอนหลับของผู้รับการตรวจ
3. ระหว่างคืนขณะตรวจหากต้องการความช่วยเหลือหรือลุกเข้าห้องน้ำสามารถกดออดเรียกเจ้าหน้าที่
4. ปรับอุณหภูมิห้องจัดสิ่งแวดล้อมได้ตามชอบและควรปิดสัญญาณอุปกรณ์สื่อสาร
5. ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งมีผลให้ร่างกายขาดออกซิเจนหรือภาวะตื่นบ่อย แพทย์อาจตัดสินใจให้ทดลองเครื่องมือในการรักษาภายในคืนตรวจ
6. เมื่อตื่นนอนตอนเช้า กดออดแจ้งเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะถอดอุปกรณ์ออกและให้ท่านแต่งตัวตามปกติเพื่อเตรียมตัวกลับบ้าน
7. รับบัตรนัดพบแพทย์เพื่อฟังผลตรวจและวิธีการรักษา (สามารถเบิกเครื่องมือการรักษาได้ในวันนัด
 

อัตราค่าบริการ

สิทธิ์ ชำระเงิน

15,100บาท

สิทธิ์เบิกราชการและเบิกตรง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

ได้รับสิทธิเบิกตามกรมบัญชีกลางกำหนด
ชำระส่วนเกิน
5,000บาท


ค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือรังสีวิทยา

ครั้งละ 50บาท

***ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าลงทะเบียน***


***ไม่สามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง ประกันสังคมได้***

ค่าบริการตรวจ ครอบคลุมรายการการตรวจ 1 คืน ดังนี้
1.เครื่องมือทางการแพทย์ในการตรวจ
2.ห้องตรวจ 1 คืน
3.ค่าบริการทางการพยาบาล
4.ค่าบริการทางการแพทย์ (รวมค่าแพทย์อ่านผลตรวจ)

ค่าบริการดังกล่าว ไม่ครอบคลุม
1.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย
2.ค่าใช้จ่ายก่อนการทำหัตถการภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กำหนดตามการทำหัตถการ
3.ค่ายากลับบ้าน (ถ้ามี)
4.ค่ายาก่อนการตรวจหรือยาที่จำเป็นต้องใช้ในระหว่างคืนตรวจ
5.ค่าเครื่องช่วยหายใจ (ถ้ามี) (CPAP machine)
6.ค่าตรวจเพิ่มเติมจากการตรวจหาความผิดปกติจากการนอนหลับ เช่น MSLT MWT
7.ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ที่ไม่เกี่ยวกับการทำหัตถการครั้งนี้

ติดต่อเรา

เวลาเปิดทำการ

นัดหมายเพื่อปรึกษาก่อนพบแพทย์  • จันทร์ - ศุกร์08.00 น. - 17.00 น.

เวลาเปิดทำการ

เปิดให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก

ชั้น 3 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์


  • อังคาร14.30 น. - 16.00 น.

เวลาเปิดทำการ

เปิดให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก

ชั้น 1 ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ


  • พุธ17.00 น. - 20.00 น.

ติดต่อ

  • ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ชั้น 6 ตึกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 444 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหี๊ยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • 053-920660

  • 053-920666

  • Line ID: sleeplab.cmu

ดาวน์โหลดเอกสาร

sleep-แผ่นพับ-01
sleep-แผ่นพับ-02
sleep-แผ่นพับ2-01
sleep-แผ่นพับ2-02