ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ

วิดีโอแนะนำศูนย์ฯ

การให้บริการ

การตรวจความผิดปกติการนอนหลับโดยวิธี (Polysomnography)

เป็นการตรวจสำคัญที่ใช้เพื่อวิเคราะห์การทำงานของระบบต่างๆของร่างกายในระหว่างนอนหลับ ปัจจุบันถือเป็นการตรวจมาตรฐานสากล (gold standard) สำหรับการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea:OSA)หรือภาวะนอนกรนหยุดหายใจ

การเตรียมการตรวจ

การเตรียมตัวตรวจการนอนหลับ

 1. ภายในวันที่จะมาตรวจ หลีกเลี่ยงการงีบหลับช่วงกลางวันและเย็น
 2. ควรงดดื่มชา-กาแฟช่วงหลังเที่ยงวัน
 3. สามารถทำกิจกรรมหรือทำงานได้ตามปกติโดยไม่จำเป็นต้องหยุดงาน
 4. อาบน้ำสระผมให้สะอาด ไม่ใส่ครีมนวดและน้ำมันแต่งผมทุกชนิด งดทาครีมหรือโลชั่นบนใบหน้า
 5. ตัดเล็บมือให้สั้น ห้ามทาสีเล็บ
 6. เตรียมและรับประทานยาประจำตัวตามปกติ
 7. รับประทานอาหารเย็นก่อนการตรวจอย่างน้อย 30 นาที งดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
 8. เตรียมชุดนอนที่สวมใส่สบายและของใช้ส่วนตัว (หากจำเป็น)

*หากมีอาการเป็นหวัดหรือคัดจมูกมีไข้ ควรแจ้งแก่เจ้าหน้าที่หรือเลื่อนคิวตรวจเมื่อไม่พร้อม*

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจ

 1. ติดต่อลงทะเบียน ชั้น 1 ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ก่อนเวลา 19.30 น.
 2. ตรวจสอบสิทธิ์และชำระค่าใช้จ่าย
 3. ไปยังห้องตรวจชั้น 6 เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าและพักผ่อนเตรียมตัวก่อนติดอุปกรณ์

การปฏิบัติตัวระหว่างการตรวจ

 1. เวลา 20.00 น. เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับอธิบายและให้ข้อมูลการตรวจพร้อมทั้งติดอุปกรณ์ที่ศีรษะ และลำตัวซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างไม่มีความเจ็บปวดหรืออันตรายแต่อย่างใด
 2. ระหว่างการตรวจไม่จำเป็นต้องมีญาติเฝ้าแต่หากต้องการความช่วยเหลือพิเศษ สามารถมีญาตินอนเฝ้าได้แต่ต้องไม่กระทำการใดๆที่ทำให้เกิดเสียงดังหรือรบกวนการนอนหลับของผู้รับการตรวจ
 3. ระหว่างคืนขณะตรวจหากต้องการความช่วยเหลือหรือลุกเข้าห้องน้ำสามารถกดออดเรียกเจ้าหน้าที่
 4. ปรับอุณหภูมิห้องจัดสิ่งแวดล้อมได้ตามชอบและควรปิดสัญญาณอุปกรณ์สื่อสาร
 5. ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งมีผลให้ร่างกายขาดออกซิเจนหรือภาวะตื่นบ่อย แพทย์อาจตัดสินใจให้ทดลองเครื่องมือในการรักษาภายในคืนตรวจ
 6. เมื่อตื่นนอนตอนเช้า กดออดแจ้งเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะถอดอุปกรณ์ออกและให้ท่านแต่งตัวตามปกติเพื่อเตรียมตัวกลับบ้าน
 7. รับบัตรนัดพบแพทย์เพื่อฟังผลตรวจและวิธีการรักษา (สามารถเบิกเครื่องมือการรักษาได้ในวันนัด

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ

(สิทธิ์ ชำระเงิน)
15,100บาท

ค่าบริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ

(สิทธิ์เบิกราชการและเบิกตรง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่)
ได้รับสิทธิเบิกตามกรมบัญชีกลางกำหนด
ชำระส่วนเกิน 5,000บาท


ค่าบริการผู้ป่วยนอก

250บาท

(เบิกได้* 50 บาท)

ค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือรังสีวิทยา

ครั้งละ 50บาท


***ไม่สามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง ประกันสังคมได้***

ค่าบริการตรวจ ครอบคลุมรายการการตรวจ 1 คืน ดังนี้
 1. เครื่องมือทางการแพทย์ในการตรวจ
 2. ห้องตรวจ 1 คืน
 3. ค่าบริการทางการพยาบาล
 4. ค่าบริการทางการแพทย์
ค่าบริการดังกล่าว ไม่ครอบคลุม
 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 2. ค่าใช้จ่ายก่อนการทำหัตถการภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กำหนดตามการทำหัตถการ
 3. ค่ายากลับบ้าน (ถ้ามี)
 4. ค่ายาก่อนการตรวจหรือยาที่จำเป็นต้องใช้ในระหว่างคืนตรวจ
 5. ค่าเครื่องช่วยหายใจ (ถ้ามี) (CPAP machine)
 6. ค่าตรวจเพิ่มเติมจากการตรวจหาความผิดปกติจากการนอนหลับ เช่น MSLT MWT
 7. ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ที่ไม่เกี่ยวกับการทำหัตถการครั้งนี้

ติดต่อเรา

 

ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ

 • facebook
 • Sleeplab cmu
 • Line
 • sleeplab.cmu
 • เบอร์ติดต่อ
 • 053-920660
 • 053-920666
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

การเตรียมตัวเพื่อตรวจ

การเตรียมตัวเพื่อตรวจ

การเตรียมตัวเพื่อมาตรวจ

การเตรียมตัวเพื่อตรวจ

อาการทั่วไป ที่ควรเข้ามาตรวจ

อาการทั่วไป ที่ควรเข้ามาตรวจ

อาการทั่วไป ที่ควรเข้ามาตรวจ

อาการทั่วไป ที่ควรเข้ามาตรวจ

คู่มือ 108 ปัญหาคนนอนกรน

คู่มือ 108 ปัญหาคนนอนกรน
เจ้าของข้อมูลโดย สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรคนอนกรนและการนอนหลับความผิดปกติ
สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ได้จัดทำคู่มือ 108 ปัญหาคนนอนกรน เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจ ขณะหลับจากการอุดกั้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญ สาเหตุ รวมไปจนถึงวิธีตรวจวินิจฉัยและแนวทางการรักษา