ประวัติความเป็นมา
ในยุคปัจจุบันซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้โรคต้อกระจกเป็นโรคที่พบได้บ่อยและทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ซึ่งในแต่ละปีมีการผ่าตัดต้อกระจกในประเทศไทยเป็นอับดับ 1 ของโรคตาทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ก่อตั้งศูนย์เลเซอร์ต้อกระจกเชียงใหม่ขึ้นมา และจัดหาเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมาให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้การรักษาผ่าตัดต้อกระจกประสบความสำเร็จ และได้ผลลัพธ์ในการมองเห็นที่ดีขึ้นตามที่ผู้ป่วยและญาติคาดหวังไว้ ซึ่งศูนย์เลเซอร์ต้อกระจกเชียงใหม่ได้เปิดให้บริการเมื่อราวเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นมา ให้บริการด้านการตรวจ รักษา และผ่าตัดต้อกระจกเป็นหลัก

เทคโนโลยีเด่น

1.เครื่อง Femtosecond Laser (เฟมโตเซคเคินเลเซอร์)

เป็นนวัตกรรมใหม่ในการผ่าตัดรักษาต้อกระจก ด้วยการนำแสงเลเซอร์เข้ามาในช่วยผ่าตัดโดยไม่ต้องใช้ใบมีด อาศัยเทคโนโลยี 3 มิติ ในการถ่ายภาพดวงตาเพื่อให้ได้ภาพที่มีความละเอียด ด้วยเครื่อง Optical Coherence Tomography (OCT) สแกนความลึกของโครงสร้างภายในลูกตาและความโค้งของกระจกตา ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวัดค่ามุมและองศาต่างๆ จากนั้นค่าต่างๆที่วัดได้และภาพที่ถ่ายได้จะถูกนำมาคำนวณและใช้ในการวางแผนการผ่าตัดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งเครื่อง Femtosecond Laser เข้ามาช่วยในกระบวนการผ่าตัดต้อกระจกดังนี้

2.เครื่องอัลตร้าซาวน์ดูดสลายต้อกระจก

เป็นเครื่องอัลตร้าซาวน์สำหรับดูดสลายต้อกระจกรุ่นใหม่ ที่สามารถควบคุมความดันลูกตาในระหว่างการผ่าตัดได้ดี และยังใช้พลังงานในการผ่าตัดน้อยลง ทำให้การฟื้นตัวและการกลับมามองเห็นหลังการผ่าตัดได้เร็วขึ้น

3.เครื่องถ่ายภาพตาเพื่อวางแผนการผ่าตัดและจัดวางเลนส์แก้วตาเทียม

เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับถ่ายภาพตาก่อนผ่าตัด วางแผนการผ่าตัด และนำข้อมูลไปใช้ขณะผ่าตัด เพื่อให้การจัดวางเลนส์แก้วตาเทียมได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง

4.กล้องผ่าตัด (Microscope) รุ่นใหม่

เป็นกล้องผ่าตัดที่มีความละเอียดสูง ทำให้แพทย์ผ่าตัดเห็นรายละเอียดในการผ่าตัดชัดเจน

5.ชุดผ่าตัดต้อกระจก

เป็นชุดปราศจากเชื้อพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผ่าตัดต้อกระจกแบบใช้ครั้งเดียว

การให้บริการ

1.บริการตรวจทางจักษุ

ให้บริการตรวจโรคทางจักษุทั่วไป ตรวจประเมินสุขภาพตา ตรวจต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อหิน ตรวจเบาหวานขึ้นตา

2.บริการรักษาผ่าตัด

2.1ผ่าตัดต้อกระจกโดยใช้เลเซอร์ช่วยในการผ่าตัด
2.2ผ่าตัดต้อกระจกวิธีมาตรฐาน
2.3ผ่าตัดต้อเนื้อ
2.4ผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยวิธีใส่เลนส์เสริม
2.5 ผ่าตัดตาอื่นๆ

อัตราค่าบริการ

ตรวจประเมินสุขภาพตา

เริ่มต้น 500บาท

ผ่าตัดต้อกระจกโดยใช้เลเซอร์ช่วยในการผ่าตัด

69,000-108,500บาท/ข้าง

ผ่าตัดต้อกระจกวิธีมาตรฐาน

46,000-85,500บาท/ข้าง

ผ่าตัดต้อเนื้อ

20,000 บาท/ข้าง

ผ่าตัดต้อเนื้อ

20,000บาท

ผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยวิธีใส่เลนส์เสริม

85,000-98,000บาท/ข้าง

*** ข้าราชการเบิกได้บางส่วน ตามสิทธิของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ***
*** (ราคาขึ้นกับประเภทของเลนส์-แก้วตาเทียมที่เลือกใช้) ***

ติดต่อเรา

เวลาเปิดทำการ

ติดต่อศูนย์เลเซอร์ต้อกระจกเชียงใหม่ ได้ในเวลา

  • จันทร์ - ศุกร์08.00 น. - 17.00 น.

หยุดทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์