ศูนย์สุขภาพสตรี

วิดีโอแนะนำศูนย์ฯ

มะเร็งเต้านม เรื่องที่ผู้หญิงควรรู้

  มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่ทำให้เสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย แต่หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและเข้ารับการรักษาได้ทันเวลา ก็สามารถหายขาดจากโรคได้
 • ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านม

 • 1.เพศหญิง มะเร็งเต้านมพบได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย โดยมีโอกาสพบในเพศชาย 1%
  2.อายุที่มากขึ้น ( กลุ่มเสี่ยงวัย 40 ปีขึ้นไป )
  3.มีประวัติทางครอบครัวหรือญาติสายตรงเป็นโรคนี้ หรือมีความผิดปกติของยีนบางตัว
  4.ปัจจัยอื่นๆ เช่น รับประทานอาหารไขมันสูง สารเคมี สิ่งแวดล้อม ความเครียด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่


 • สัญญาณเตือนของมะเร็งเต้านม

 • -มะเร็งเต้านมในระยะแรกมักจะไม่มีอาการ ไม่เจ็บ คลำไม่พบก้อน เต้านมดูปกติดี แต่ในระยะนี้ ส่วนมากสามารถตรวจพบได้ด้วยการทำแมมโมแกรม
  -ถ้าเป็นมากขึ้น จะเริ่มมีอาการผิดปกติที่เต้านม ที่พบบ่อยคือคลำแล้วพบก้อน แต่สำหรับผู้ที่คลำแล้วพบก้อนอาจไม่ได้เกิดจากมะเร็งเสมอไป (ผู้ที่คลำพบก้อนพบเป็นมะเร็งได้ 15-20%) หากพบความผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น


 • การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสำคัญอย่างไร

 • การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมีความสําคัญมาก เนื่องจากการค้นพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้

 • วิธีการตรวจคัดกรองในปัจจุบัน ได้แก่

 • -การตรวจเต้านมด้วยตนเอง สามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านเป็นประจำ หรืออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  -การตรวจเต้านมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ปีละ 1ครั้ง
  -การเอ็กซเรย์เต้านม (แมมโมแกรม) อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป หรือถ้ามีอาการผิดปกติที่เต้านม ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ก็สามารถไปตรวจได้เลย


  มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่ทำให้เสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย แต่หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและเข้ารับการรักษาได้ทันเวลา ก็สามารถหายขาดจากโรคได้
  -ข้อมูลโดย รศ.พญ.ไพลิน คงมีผล หัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรี ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอบเขตบริการ (scope of service )

 • ถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล 2มิติ ( Digital mammography) ร่วมกับ ระบบ 3มิติ (Breast Tomosynthesis)

 • ตรวจเต้านม และช่องท้องด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง หรืออัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)

เครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบ 3 มิติ (Digital Mammogram with Tomosynthesis)

 • เครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบ 3 มิติเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบให้แตกต่างกับเครื่องเอกซเรย์เต้านมธรรมดา โดยสามารถถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมได้ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ พร้อมกันได้ในครั้งเดียว
 • ทำให้ได้ภาพเต้านมที่มีความละเอียดแยกตามตำแหน่งที่แท้จริงของเต้านมโดยไม่ซ้อนกัน
 • รังสีแพทย์สามารถมองเห็นเนื้อเต้านมที่เคยซ้อนกันอยู่ได้ชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ได้ผลการตรวจวินิจฉัยที่ละเอียด ทำให้สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จึงมีโอกาสรักษาหายขาดได้สูงมาก
 • สามารถทำการเจาะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ โดยใช้เครื่องเอกซเรย์เต้านมร่วมกับการคำนวณตำแหน่งที่เจาะ ผ่านคอมพิวเตอร์ ( Stereotactic biopsy) ซึ่งมีความแม่นยำสูง เหมาะกับความผิดปกติชนิดหินปูน ( Calcification ) ที่ไม่สามารถตรวจเห็นได้ด้วยวิธีอื่น

การตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย โดยใช้คลื่นความถี่เสียง( Ultrasound )

 • การตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)

 • เป็นการตรวจดูอวัยวะช่องท้องส่วนบน ได้แก่ ตับ, ตับอ่อน, ม้าม, ถุงน้ำดี, ท่อน้ำดี, ไต และช่องท้องทั่วๆ ไป ตลอดจนเส้นเลือดต่างๆ ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น ก้อนที่ผิดปกติ หรือถุงน้ำดี นิ่วที่ไตหรือถุงน้ำดี เป็นต้น การเตรียมตัวก่อนตรวจ ผู้ป่วยต้องงดอาหาร และเครื่องดื่มที่มีไขมันทุกชนิดประมาณ 4 ชั่วโมง ก่อนตรวจ (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) เพราะถ้ารับประทานอาหาร ถุงน้ำดีจะหดตัว ทำให้เห็นถุงน้ำดีไม่ชัดเจน

 • การตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)

 • เป็นการตรวจดูอวัยวะของช่องท้องด้านล่าง ได้แก่ มดลูก, รังไข่ (ในหญิง), ต่อมลูกหมาก (ในชาย), กระเพาะปัสสาวะ, และบริเวณช่องท้องส่วนล่างอื่นๆ ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น ถุงน้ำในรังไข่, ก้อนเนื้อในมดลูก, ไส้ติ่งอักเสบ เป็นต้น การเตรียมตัวก่อนตรวจ การตรวจวิธีนี้ต้องตรวจขณะที่ปวดปัสสาวะมากพอสมควร ทั้งนี้ เพราะปกติลมในลำไส้จะบังมดลูก และรังไข่ในหญิง หรือบังต่อมลูกหมายในชาย ทำให้ไม่สามารถเห็นภาพอวัยวะได้ชัดเจน เมื่อในกระเพาะปัสสาวะมีน้ำเต็ม ก็จะช่วยดันลำไส้ออกไป ทำให้เห็นมดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น

 • การตรวจเต้านม (Ultrasound Breasts)

 • เป็นการตรวจดูพยาธิสภาพของเต้านม เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ก้อนที่ตรวจพบใน Mammogram หรือดูลักษณะของก้อนที่คลำได้ในเต้านม

 • การตรวจต่อมธัยรอยด์ (Ultrasound of thyroid)

 • เป็นการตรวจเพื่อดูว่าก้อนในต่อมธัยรอยด์และในบริเวณใกล้เคียงที่คลำได้เป็นก้อนเนื้อ หรือถุงน้ำ การตรวจนี้สามารถตรวจได้เลย ไม่ต้องมีการเตรียมตัวใดๆ

อัตราค่าบริการ

แมมโมแกรม

3,200บาท

อัลตร้าซาวนด์เต้านม

1,400บาท

อัลตร้าซาวนด์ช่องท้อง ส่วนบน

1,400บาท

อัลตร้าซาวนด์ช่องท้อง ส่วนล่าง

1,400บาท

อัลตร้าซาวนด์ไทรอยด์

2,800บาท

ค่าบริการทางการแพทย์

150บาท

ค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือรังสีวิทยา

ครั้งละ 50บาท

***ข้าราชการสามารถใช้สิทธิ์เบิกได้ตามกรมบัญชีกลาง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ และแจ้งสิทธิ์ก่อนรับบริการ***

ติดต่อเรา

ศูนย์สุขภาพสตรี

 • เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์
 • 8.00 น.-16.00 น.
 • (ปิดพักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)
 • วันเสาร์
 • 8.00 น.-12.00 น.
 • (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • facebook
 • Womenhealth Center
 • เบอร์โทร
 • 053-934711
 • 084-614-4421
 

ดาวน์โหลดเอกสาร