วิดีโอแนะนำศูนย์ฯ

ศูนย์เลสิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ศูนย์เลสิคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU LASIK Center) เปิดให้บริการตั้งแต่ ธันวาคม 2555 ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้พันธกิจของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาการรักษาด้านสายตาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในมาตรฐานระดับนานาชาติ และสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการชั้นสูงและจากการวิจัยที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้มารับการบริการให้ได้ผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีและเหมาะสมที่สุด

วัตถุประสงค์ของศูนย์เลสิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( CMU LASIK Center) ตั้งขึ้นเพื่อบริการประชาชนที่มีปัญหาทางด้านสายตาผิดปกติ ในภาคเหนือและประเทศใกล้เคียง โดยเป็นศูนย์รักษาสายตาแห่งแรกในภาคเหนือที่ได้มีการนำเทคโนโลยีในการแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์โดยไม่ต้องใช้ใบมีด หรือที่เรียกว่า Femtosecond LASIK มาใช้ในการรักษาภาวะสายตาผิดปกติให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา ซึ่งมีความแตกต่างจากการทำ LASIK ทั่วไปและเป็นเครื่องรุ่นที่มีเทคโนโลยีสูงที่สุดในปัจจุบัน เทคโนโลยีนี้มารวมกับ การใช้ wavefront ของ eximer laser เพื่อให้ได้ความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา

การให้บริการ


เราให้บริการการผ่าตัดแบบไร้ใบมีดในกาารักษาภาวะสายตาผิดปกติ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดด้วยให้บริการแบบ One stop service แบบประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อตรวจประเมินสภาพตาก่อนการทำเลสิค ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและประเมินได้อย่างแม่นยำ โดยอาจารย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากระจกตาและผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตา รวมทั้งให้บริการแบบผ่าตัดเลสิค โดยห้องผ่าตัดที่ได้สูงกว่า มาตรฐาน ( Class 10,000 )

เทคโนโลยีที่ทันสมัยของเรา

 
 

Wavefront technology

ระบบควบคุมเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ Perfect Pulse Technology สำหรับใช้ในการผ่าตัด เครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ ของศูนย์เลสิก คณะแพทย์ เชียงใหม่ อาศัย Perfect Pulse Technology ควบคุมเลเซอร์ที่ส่งออกมาให้มีความแม่นยำในการยิงแสงเลเซอร์ โดยใช้ระบบ high-speed eye tracking ในการติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาที่มีความเร็วสูง เพื่อให้ยิงเลเซอร์ไปยังตำแหน่งที่ถูกกำหนดได้อย่างแม่นยำ และมีระบบควบคุมเลเซอร์ที่ส่งออกมาให้มีพลังงานคงที่ตลอดการรักษาเพื่อผลที่แม่นยำ

Wavefront Optimized Technology

ใช้ Wavefront Optimized Technology ระบบการปรับผิวกระจกตาให้คงรูปร่าง Aspheric Shape พร้อมแก้ไขกระจกตาได้เป็นบริเวณกว้างเพื่อลดปัญหาข้างเคียงในการมองเห็นตอนกลางคืน และปัญหาแสงแตกกระจายรอบดวงไฟ

Pulse Optimization

ทำงานด้วยเลเซอร์ความเร็วสูง 500 ครั้งต่อวินาที สามารถแก้ไขความผิดปกติของสายตาใช้เวลาเพียง 1.4 วินาทีต่อ 1 Diopter ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในปัจจุบัน เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการแก้ไขสายตาสั้นทั่วไปเท่ากับเวลาที่ใช้ในการรินกาแฟ 1 แก้ว

ระบบตรวจจับการกลอกตา Fast-Track Eye-Tracker

มีเครื่องตรวจจับการกลอกตา (Fast-track eye tracker) ที่ใช้วิธีการติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาด้วยระบบวิดีโอ เพื่อจับภาพและจดจำตำแหน่งของรูม่านตาและตำแหน่งของกระจกตาที่ยิงเลเซอร์เพื่อควบคุมให้อยู่ตรงกลางของดวงตา

เชื่อมั่นในผลการรักษา : เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการแก้ไขสายตาโดย Laser ในปัจจุบันมีคนนับล้านซึ่งได้รับการรักษาแก้ไขสายตาและได้ผลดีเยี่ยม เครื่องแยกชั้นกระจกตา Femtosecond

Blade-free LASIK

นวัตกรรมใหม่ในการแก้ไขสายตา สั้น ยาว เอียง รวดเร็ว แม่นยำ ปลอดภัย

เฟมโตเซคเคิล เลสิค(Femtosecond LASIK)

เป็นนวัตกรรมใหม่ในการแก้ไขสายตาผิดปกติ สั้น ยาว เอียง โดยไม่ใช้มีด (Blade-free LASIK) โดยนำเฟมโตเซคเคิล เลเซอร์ (Femtosecond Laser) มาใช้ในการแยกชั้นกระจกตาได้รวดเร็ว แม่นยำ สามารถกำหนดความหนาของชั้นกระจกตาระดับต่างๆได้แม่นยำ ใช้พลังงานต่ำในการแยกชั้นกระจกตา ทำให้ได้ชั้นกระจกตาที่เรียบสม่ำเสมอ จากนั้นใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์แก้ไขสายตาผิดปกติ

การนำเครื่องเฟมโตเซคเคิล เลเซอร์ มาใช้ในการแยกชั้นกระจกตานี้ สามารถกำหนดความหนาของชั้นกระจกตาได้ตั้งแต่ 90-200 ไมครอน จึงสามารถรองรับผู้เข้ารับการรักษาที่มีกระจกตาบางซึ่งในอดีตอาจไม่สามารถทำการรักษาสายตาด้วย

ข้อดีของการแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์ Femto-second
1. มีความปลอดภัยสูง ไม่พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น กับการแยกชั้นกระจกตาโดยใช้ใบมีดตัดกระจกตา
2. เป็นการผ่าตัดโดยไม่ใช้มีด
3. สามารถกำหนดความหนาและความกว้างของชั้นกระจกตาได้อย่างแม่นยำ
4. แยกชั้นกระจกตาได้ เรีบบสม่ำเสมอ แผลหายเร็วจึงกลับมาใช้สายตาได้เร็ว
5. ใช้เวลาสั้นเพียง 6 วินาทีในการแยกชั้นกระจกตา

อัตราค่าบริการ

ตรวจประเมินสภาพตาก่อนการทำเลสิค

1,500บาท

Femto LASIK หรือการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ 1 ตา

45,000บาท

Femto LASIK หรือการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ 2 ตา

80,000บาท

ส่วนลดสำหรับ นักเรียน นักศึกษา(ภายในประเทศ) ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

15%

ค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือรังสีวิทยา

ครั้งละ 50บาท

ติดต่อเรา

เวลาเปิดทำการ

ติดต่อศูนย์เลสิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ในเวลา

  • จันทร์ - ศุกร์08.00 น. - 17.00 น.
  • เสาร์08.00 น. - 16.00 น.

หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์