ภาวะแทรกซ้อนในโรคอ้วน

สถานการณ์โรคอ้วนในปัจจุบัน
August 14, 2018
อัตราการตายในโรคอ้วน
August 16, 2018

ภาวะแทรกซ้อนในโรคอ้วน

ภาวะแทรกซ้อนของโรคอ้วนแสดงดังตาราง

ภาวะแทรกซ้อน

ความเสี่ยงหรือความผิดปกติ

(เมื่อเทียบกับคนที่ไม่อ้วน)

กลุ่มโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับโรคอ้วน

v โรคความดันโลหิตสูง

เกิดโรค 2.9 เท่า

v โรคหัวใจและหลอดเลือด

พบอันตรายจากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเพิ่มขึ้น แม้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ
10 

v โรคมะเร็งบางชนิด

เสียชีวิต 1.3 เท่าในเพศชาย และ 1.6 เท่าในเพศหญิง

v โรคนิ่วในถุงน้ำดี

เกิดโรค 3-4 เท่า

v โรคตับอักเสบจากไขมันสะสม
(nonalcoholic fatty liver disease,
NAFLD)

พบร้อยละ 90 ในคนที่ดัชนีมวลกาย >40 กก./ตรม. ผู้ป่วยโรคนี้พบโรคอ้วนร่วมด้วยร้อยละ
60-90

กลุ่มความผิดปกติของต่อมไร้ท่อฯ และเมตาบอลิสม

v โรคเบาหวานชนิดที่ 2

เกิดโรค 2 เท่าในคนอ้วนเล็กน้อย 5 เท่าในคนอ้วนปานกลาง และ 10
เท่าในคนที่อ้วนมาก

v โรคภาวะไขมันผิดปกติ

 

– ไตรกลีเซอไรด์สูง คอเลสเตอรอลชนิด HDL* ต่ำ ชนิด LDL** มักปกติ ในขณะที่ LDL ชนิดเล็กและหนาแน่น (small
dense) เพิ่มขึ้น

– พบ postprandial hyperlipidemia

v โรคความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์

    – กลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่

– ฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์
  ผิดปกติ

– ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 12 เท่า

– ประจำเดือนผิดปกติ มีบุตรยาก

v โรคอ้วนลงพุง (metabolic syndrome***)

เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

v โรคเกาต์ (gout)

ระดับกรดยูริกในเลือดสูงกว่าคนปกติ และมีโอกาสเป็นโรคเกาต์มากขึ้น

กลุ่มโรค หรือภาวะที่เกิดจากน้ำหนักตัวและไขมันมากเกิน

v โรคข้อเสื่อม

เพิ่มความเสี่ยงต่อข้อเข่าเสื่อม
ข้อกระดูกสันหลังเสื่อมซึ่งเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

v โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
ได้แก่ นอนกรน โรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับ

พบร้อยละ 10 ในคนอ้วนที่ดัชนีมวลกาย 30 กก./ตร.ม. และพบร้อยละ 44
ในคนอ้วนที่ดัชนีมวลกาย
40 กก./ตร.ม.

v โรคผิวหนัง

พบโรคผิวหนังได้มากกว่าปกติ อาทิ
เชื้อราบริเวณใต้ราวนม รักแร้และขาหนีบ ผิวหนังบริเวณรอบคอและรักแร้เป็นปื้นดำ
เรียกว่า
acanthosis
nigricans

v โรคหลอดเลือด

การไหลเวียนเลือดจากขาขึ้นสู่หัวใจไม่สะดวกเกิดเส้นเลือดขอดและผิวหนังอักเสบจากเส้นเลือดขอด
(
varicose vein and stasis
dermatitis) หลอดเลือดดำ

v ปัญหาอื่น ๆ

– มีปัญหาจากการดมยาสลบ การผ่าตัด การคลอดบุตร
และแผลผ่าตัดหายช้ากว่าคนทั่วไป

– อาจมีอาการท้องผูก ถ่ายอุจจาระลำบาก
ผู้หญิงอาจมีอาการกลั้นปัสสาวะได้ไม่ดี

v กลุ่มปัญหาทางสังคม
จิตใจและคุณภาพชีวิต

– มักไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม อาทิ การสมัครเข้าทำงาน เป็นต้น

– อาจรู้สึกท้อแท้ ซึมเศร้า มีปมด้อยเวลาเข้าสังคม

– ความผิดปกติทางจิตใจ อาจทำให้เปลี่ยนพฤติกรรมไปรับประทานมากขึ้น

หมายเหตุ

* คอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL – high density lipoprotein)

** คอเลสเตอรอลชนิดเลว (LDL – low density lipoprotein)

*** กลุ่มโรคเมตาบอลิกหรือโรคอ้วนลงพุง (metabolic syndrome)

มีเกณฑ์การวินิจฉัย จากความผิดปกติอย่างน้อย 3 ข้อใน 5 ข้อ ต่อไปนี้

  1. อ้วนลงพุง (เส้นรอบเอว ≥ 90 ซม. ในผู้ชาย หรือ ≥ 80 ซม.ในผู้หญิง)
  2. ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ≥ 150 มก./ดล.
  3. ระดับ เอชดีแอล คอเลสเตอรอล ชนิด HDL < 40 มก./ดล.ในผู้ชาย หรือ < 50 มก./ดล. ในผู้หญิง
  4. ความดันโลหิต ≥ 130/85 มม.ปรอท หรืออยู่ระหว่างการรับประทานยาลดความดันโลหิต
  5. ระดับน้ำตาลขณะอดอาหาร ≥ 100 มก./ดล.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *