โปรโมชัน ครบรอบ 6 ปี LASIK สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่