เตรียมตัวพบกับ Prof. Hu Zhen

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ได้จัดโครงการพัฒนาองค์กรเรื่อง การพัฒนาคุณภาพศูนย์ความเป็นเลิศฯ เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561
June 28, 2018
โปรโมชัน ครบรอบ 6 ปี LASIK สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
July 16, 2018

เตรียมตัวพบกับ Prof. Hu Zhen

วันที่ 17 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2561 เตรียมตัวพบกับ Prof. Hu Zhen จาก Wenzhou Medical University แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน #ผู้เชี่ยวชาญด้าน
 การฝังเข็ม (Acupuncture)
 ยาสมุนไพรจีน (Chinese Herbal Medicine)
 จับชีพจรวินิจฉัยโรค (แมะ) (Pulse Diagnosis)

สนใจติดต่อสอบถาม และขอจองคิวเพื่อรับบริการได้ที่เบอร์
053-934897-9 หรือ 094-6392520
เปิดให้บริการทุกวัน 🕗 08.00 -20.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *