โครงการดีๆ ฟรีทั้งงาน ส่งเสริมสุขภาพ ทักษะการดูแลตัวเองสำหรับ “ผู้ป่วยเบาหวาน”

ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรม “เสวนาประชาชน รู้ทันโรคสมองเสื่อม” เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
May 24, 2018
โครงการ ฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 3 เดือน) ประจำปี 2561
May 30, 2018

โครงการดีๆ ฟรีทั้งงาน ส่งเสริมสุขภาพ ทักษะการดูแลตัวเองสำหรับ “ผู้ป่วยเบาหวาน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *