ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรม “เสวนาประชาชน รู้ทันโรคสมองเสื่อม” เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

เชิญร่วมงาน เสวนาประชาชน รู้ทันโรคสมองเสื่อม วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
May 15, 2018
โครงการดีๆ ฟรีทั้งงาน ส่งเสริมสุขภาพ ทักษะการดูแลตัวเองสำหรับ “ผู้ป่วยเบาหวาน”
May 30, 2018

ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรม “เสวนาประชาชน รู้ทันโรคสมองเสื่อม” เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ได้จัดกิจกรรม “เสวนาประชาชน รู้ทันโรคสมองเสื่อม” ภายในงานมีการเสวนาจาก นพ.สุรัตน์ ตันประเวช (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคประสาทและสมอง) ร่วมกับ นพ.พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว), พร้อมทั้งมีกิจกรรมกระตุ้นสมอง โดยนางสาวพรพรรณ ธรรมศิลป์ (นักกิจกรรมบำบัด และผู้ช่วยจากศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) และปิดท้ายด้วย เทคนิคการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม โดยนางวรวรรณ ทองสง พร้อมทีมงาน อีกทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจากผู้ร่วมงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *