เชิญร่วมงาน เสวนาประชาชน รู้ทันโรคสมองเสื่อม วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

บุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดการของเสียและสารอันตรายในโรงพยาบาล
May 3, 2018
ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรม “เสวนาประชาชน รู้ทันโรคสมองเสื่อม” เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
May 24, 2018

เชิญร่วมงาน เสวนาประชาชน รู้ทันโรคสมองเสื่อม วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมงาน “เสวนาประชาชน รู้ทันโรคสมองเสื่อม” ในวันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โถงชั้น 1
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี! ได้ที่ 053-920666

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *