บุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดการของเสียและสารอันตรายในโรงพยาบาล

4 พ.ค. 2561 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก
May 3, 2018
เชิญร่วมงาน เสวนาประชาชน รู้ทันโรคสมองเสื่อม วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
May 15, 2018

บุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดการของเสียและสารอันตรายในโรงพยาบาล

บุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดการของเสียและสารอันตรายในโรงพยาบาล โดย ผศ.ดร.นัทธี สุรีย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มช. เป็นวิทยากร บรรยายความรู้เบื้องต้นและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและของเสียอันตรายในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 61 และวันที่ 2 พ.ค. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *