ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโสคณะแพทยศาสตร์ มช.
April 30, 2018
4 พ.ค. 2561 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก
May 3, 2018

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.นพ.ศิริพงค์ เชี่ยวชาญธนกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดขบวนดำหัว สวยงาม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *