ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมและ ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ซ้อมแผนไฟไหม้รุนแรงในโรงพยาบาล
March 27, 2018
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักโภชนาการ สังกัด ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
April 3, 2018

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมและ ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดอบรมและ ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล โดยสมมติเหตุการน์เสมือนจริง และซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดรวมพล ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *