ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ซ้อมแผนไฟไหม้รุนแรงในโรงพยาบาล

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานเปล ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
March 26, 2018
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมและ ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล
March 28, 2018

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ซ้อมแผนไฟไหม้รุนแรงในโรงพยาบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *