โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care Center) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัล 15,000 บาท

สมาคมเภสัชกรโรงพยาบาล เยี่ยมสำรวจงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและระบบยา GMC
3 May 2022

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care Center) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัล 15,000 บาท

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care Center)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัล 15,000 บาท

“เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบครบวงจร”
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care Center)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชิงเงินรางวัล 15,000 บาท
.
Download รายละเอียดเพิ่มเติม ประกอบด้วย
– รายละเอียด โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
– แบบฟอร์มสมัคร
– โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ
Click>> https://cmu.to/pHRI0

อย่าปล่อยให้ไอเดียของคุณหลุดลอยไป
ร่วมส่งผลงานของท่านมาได้ที่ cmex.medcmu@gmail.com

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565
ประกาศผลการตัดสิน 12 กันยายน 2565
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-934723 ในวันและเวลาราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *