สมาคมเภสัชกรโรงพยาบาล เยี่ยมสำรวจงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและระบบยา GMC

GMC ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล
3 May 2022
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care Center) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัล 15,000 บาท
27 July 2022

สมาคมเภสัชกรโรงพยาบาล เยี่ยมสำรวจงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและระบบยา GMC

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 สมาคมเภสัชโรงพยาบาล (ประเทศไทย) โดยภญ.วิชชุนี พิตรากูล (ผู้เยี่ยมสำรวจ) เยี่ยมสำรวจงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและระบบยา โดยมีกิจกรรมนำเสนอระบบยาของโรงพยาบาลของกลุ่มงานเภสัชกรรม การเยี่ยมประเมินในหน่วยงานเภสัชกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบยา เช่น งานบริการผู้ป่วยนอกงานบริการผู้ป่วยใน ของศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *