ศูนย์ความเป็นเลิศฯ รับประกาศนียบัตรโรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA

🙍ปวดไหล่ปัญหากวนใจที่ต้องรักษา
17 February 2022
GMC ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล
3 May 2022

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ รับประกาศนียบัตรโรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA

วันที่ 8 มีนาคม 2565 รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรโรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA รูปแบบเสมือนจริงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ อาคารอิแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *