ประกาศบุคลากรดีเด่นประจำปี 2564

CMEx จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น ประจำปี 2564
November 16, 2021
งานแถลงข่าวประจำปี 2564 คณะแพทยศาสตร์ มช.
December 27, 2021

ประกาศบุคลากรดีเด่นประจำปี 2564

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคุณ ณราศักดิ์ สายทอง หัวหน้าหน่วยรังสีการแพทย์ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ได้รับรางวัล บุคคลดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564  โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัล”บุคคลคุณภาพแห่งปี บุคคลดีเด่น” เนื่องในโอกาส MED CMU Quality Fair วันคุณภาพคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *