ข่าวดี!! สำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ประเมินระยะโรคมะเร็งปอด-มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง PET-CT Scan
October 21, 2021
CMEx จัดสัมมนาองค์กร ประจำปี 2564 CMEx OD Day 2021 รูปแบบออนไลน์
November 10, 2021

CMEx จัดอบรม “การยศาสตร์กับการทำงาน”

หน่วยพัฒนาคุณภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ จัดโครงการ “การยศาสตร์กับการทำงาน” ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เกี่ยวกับหลักการในการควบคุม และป้องกันด้านการยศาสตร์ ให้บุคลากรสามารถดูแลตัวเอง ลดและป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 19 และ 21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *