มะเร็งเต้านมเรื่องผู้หญิงที่ควรรู้

คลินิกหัวใจผู้สูงวัย จัดกิจกรรม วันหัวใจโลก ประจำปี 2564
29 September 2021
ข่าวดี!! สำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ประเมินระยะโรคมะเร็งปอด-มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง PET-CT Scan
21 October 2021

มะเร็งเต้านมเรื่องผู้หญิงที่ควรรู้

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่ทำให้เสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย แต่หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและเข้ารับการรักษาได้ทันเวลา ก็สามารถหายขาดจากโรคได้

 

🔹ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านม

 

1.เพศหญิง มะเร็งเต้านมพบได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย โดยมีโอกาสพบในเพศชาย 1%

2.อายุที่มากขึ้น ( กลุ่มเสี่ยงวัย 40 ปีขึ้นไป )

3.มีประวัติทางครอบครัวหรือญาติสายตรงเป็นโรคนี้ หรือมีความผิดปกติของยีนบางตัว

4.ปัจจัยอื่นๆ

รับประทานอาหารไขมันสูง สารเคมี สิ่งแวดล้อม ความเครียด  ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่

 

🔹สัญญาณเตือนของมะเร็งเต้านม

 

-มะเร็งเต้านมในระยะแรกมักจะไม่มีอาการไม่เจ็บ คลำไม่พบก้อน เต้านมดูปกติดี แต่ในระยะนี้ ส่วนมากสามารถตรวจพบได้ด้วยการทำแมมโมแกรม

 

– ถ้าเป็นมากขึ้น จะเริ่มมีอาการผิดปกติที่เต้านม ที่พบบ่อยคือคลำแล้วพบก้อน แต่สำหรับผู้ที่คลำแล้วพบก้อนอาจไม่ได้เกิดจากมะเร็งเสมอไป  (ผู้ที่คลำพบก้อนพบเป็นมะเร็งได้ 15-20%) หากพบความผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

 

🔹การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสำคัญอย่างไร

 

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมีความสําคัญมาก เนื่องจากการค้นพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้

 

🔹วิธีการตรวจคัดกรองในปัจจุบัน คือ

 

-การตรวจเต้านมด้วยตนเอง สามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านเป็นประจำควรตรวจเต้านมด้วยตนเองเดือนละ 1 ครั้ง

-การตรวจเต้านมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ปีละ 1ครั้ง

-การเอ็กซเรย์เต้านม (แมมโมแกรม) อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป หรือถ้ามีอาการผิดปกติที่เต้านม ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ก็สามารถไปตรวจได้เลย

 

*การตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกปี ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม ยิ่งรู้เร็วในระยะเริ่มต้น ยิ่งมีโอกาสป้องกันการลุกลาม และรักษาได้อย่างทันท่วงที

 

ข้อมูลโดย รศ.พญ.ไพลิน คงมีผล หัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรี ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *