ช่วงโควิด-19 กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

6 โรคยอดฮิตที่ควรระวังในหน้าฝน
July 16, 2021
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ำหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 (VITT)
July 20, 2021

ช่วงโควิด-19 กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *