ภาวะลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ำหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 (VITT)

ช่วงโควิด-19 กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
July 19, 2021
ผู้ป่วยโรคมะเร็งกับวัคซีนโควิด-19
July 23, 2021

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ำหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 (VITT)

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ำหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 (VITT)

 

ภาวะ VITT คืออะไร

เป็นภาวะการเกิดหลอดเลือดอุดตันกับเกล็ดเลือดต่ำ ที่พบได้หลังจากการฉีดวัคซีนโควิด-19

 

VITT สามารถเกิดจากการฉีดวัคซีนชนิดไหนได้บ้าง

มีการรายงานพบภาวะ VITT ได้หลังการฉีดวัคซีนอยู่ 2 ชนิดคือ AstraZeneca และ Johnson & Johnson

 

กลไกของการเกิดภาวะ VITT

เกี่ยวกับองค์ประกอบของวัคซีนบางส่วนที่ทำให้ร่างกายของผู้ที่ได้รับวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาไปกระตุ้นเกล็ดเลือด ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ำ

 

ภาวะ VITT เจอได้มากน้อยเพียงใด

ประชากรทั่วไปจะพบได้ประมาณ 1 ต่อแสนประชากร

ส่วนผู้สูงอายุจะพบได้น้อยมาก

แต่ถ้าอายุ <55 ปีพบได้ 1 ต่อ 50,000 ของประชากร

และส่วนใหญ่พบในผู้หญิง

 

อาการของผู้ที่เกิดภาวะ VITT พบอาการอะไรได้บ้าง

อาการมักจะเกิดขึ้นประมาณสัปดาห์ที่ 1-4 หลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกอาการขึ้นอยู่กับว่าลิ่มเลือดอุดตันที่อวัยวะใด

  • ลิ่มเลือดอุดตันในสมอง จะมีอาการ มึน/ปวดศีรษะ รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ คลื่นไส้อาเจียน ตามัว แขนขาอ่อนแรง และชักได้ รองลงมา
  • ลิ่มเลือดอุดตันในช่องท้อง มีอาการปวดท้องรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน และอาจมีถ่ายเป็นเลือดได้

 

เราสามารถวินิจฉัยภาวะ VITT ได้อย่างไรบ้าง

  1. มีภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ถ้ามีอาการสงสัย ก็อาจจะต้องส่งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ตามอวัยวะนั้นๆ ที่มีอาการ
  2. ปริมาณเกล็ดเลือดต่ำลง
  3. การตรวจหาภูมิคุ้มกันที่ร่างกายของผู้ป่วยจะสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านเกล็ดเลือดของตัวเอง

 

การรักษาภาวะ VITT มีแนวทางอย่างไร

การรักษาจะคล้ายกับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการลิ่มเลือดอุดตัน ได้แก่ การให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด การรักษาที่อาจจะต้องเพิ่มเติมมาก็คือการให้ยา Intravenous Immunoglobulin (IVIG) เพื่อไปยับยั้งภูมิคุ้มกันที่มากเกินปกติ

 

ข้อมูลโดย

อ.พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา

หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.นพ. ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา

อาจารย์หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *