ผู้ป่วยโรคมะเร็งกับวัคซีนโควิด-19

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ำหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 (VITT)
July 20, 2021
LASIK – ยาเเละวิธีหยอด(TH)
August 27, 2021

ผู้ป่วยโรคมะเร็งกับวัคซีนโควิด-19

ผู้ป่วยโรคมะเร็งกับวัคซีนโควิด-19

ทำไมผู้ป่วยมะเร็งจึงควรฉีดวัคซีน

เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นโรคที่มีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ตัวโรคจะทำให้ร่างกายต่อสู้การติดเชื้อได้น้อยกว่าคนทั่วไป และการรักษาหลายอย่างทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง รวมถึงการต่อสู้ต่อการติดเชื้อโดยเฉพาะการติดเชื้อโควิดก็ลดลงด้วย

 

ผู้ป่วยมะเร็งคนไหนที่ควรจะได้วัคซีน

ผู้ป่วยมะเร็งทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

 

ผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มไหนที่สามารถฉีดวัคซีนได้ทันที

  1. ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโดยยังไม่ได้รับการรักษาหรือได้รับการรักษาหายแล้ว
  2. ผู้ป่วยที่กำลังได้รับการรักษาอยู่ด้วยการรับประทานยา
  3. ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่รับยาฉีด เช่น ยาเคมีบำบัด ยามุ่งเป้า หรือ ยาฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
  4. ผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา

 

ผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มไหนที่อาจต้องรอให้การรักษาเสร็จสิ้นก่อนค่อยรับการฉีดวัคซีน

ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก จะให้เว้นระยะหนึ่งก่อน เพื่อให้ฟื้นตัว และไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆของการรักษา ส่วนใหญ่จะให้รอประมาณ 3 เดือน

 

ผู้ป่วยที่มารับการรักษาโรคมะเร็ง เช่น รับยาเคมีบำบัด ฉายแสง สามารถฉีดวัคซีนวันเดียวกันกับวันที่รักษามะเร็งได้เลยหรือไม่

สามารถฉีดได้เลย เพียงแต่ว่าสถานที่รับยากับสถานที่ฉีดวัคซีน อาจจะอยู่คนละที่กัน ซึ่งอาจจะต้องดูคิวในทางปฏิบัติ

 

วัคซีนโควิด-19 ตัวไหนที่เหมาะกับผู้ป่วยมะเร็ง

คำตอบคือ “วัคซีนโควิด-19 ทุกตัวสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยมะเร็ง”

ข้อมูลโดย

รศ.นพ.ชัยยุทธ เจริญธรรม

อาจารย์หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *