ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ร่วมทำบุญคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจําปี 2563 โอกาสครบ 61 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. และ CMU STeP เปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค
October 20, 2020
อาจารย์ นายแพทย์ ณัทวุฒิ เฮงจีระจรัส รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
November 12, 2020

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ร่วมทำบุญคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจําปี 2563 โอกาสครบ 61 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พระครูปัญญาวรคุณ หลวงพ่อทองแดง วรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดดอยพระเจ้าตนหลวง ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจําปี 2563 โอกาสครบ 61 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานฆราวาส พร้อมด้วย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมในพิธีทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมจัดให้มีการตั้งโรงทานจากหน่วยงานต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อมอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ร่วมงาน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ โถงชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *