หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู GMC จัดกิจกรรม วันอัลไซเมอร์โลก

ประชุมหารือดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีชาญฉลาดสำหรับการให้โภชนบำบัด และการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อผู้สูงอายุในโรงพยาบาล
September 10, 2020
3อ. 3ย. เพื่อผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง
October 1, 2020

หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู GMC จัดกิจกรรม วันอัลไซเมอร์โลก

หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู GMC จัดกิจกรรม วันอัลไซเมอร์โลก 21 กันยายน 2563

หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมคัดกรอง “ภาวะการรู้คิดในผู้สูงอายุ” โดยให้บริการความรู้ คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์

เนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก (World Alzheimer’s Day) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เพื่อสร้างการตระหนักรู้และเตรียมพร้อมสำหรับการดูแลตัวเอง

โรคอัลไซเมอร์ นับเป็นโรคหนึ่งในผู้สูงอายุที่โลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโรคที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด จากสถิติทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป

พบว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์ประมาณร้อยละ 3-6 และมักพบในผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนในผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่านั้นพบโรคนี้น้อย และส่วนใหญ่เกิดจากโรคทางพันธุกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *