ประชุมหารือดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีชาญฉลาดสำหรับการให้โภชนบำบัด และการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อผู้สูงอายุในโรงพยาบาล

นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมศร พยาบาลประจำศูนย์เลสิค รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2563
August 31, 2020
หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู GMC จัดกิจกรรม วันอัลไซเมอร์โลก
September 21, 2020

ประชุมหารือดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีชาญฉลาดสำหรับการให้โภชนบำบัด และการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อผู้สูงอายุในโรงพยาบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ประชุมหารือร่วมกับศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 โดยมี รศ.ดร. วัสสนัย วรรธนัจฉริยา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย อ.นพ. ปาณัสม์ เจษฎาพร ผศ.ดร. กานต์ ปทานุคม และรศ.ดร. จักริน ชวชาติ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรัตน์ ตันประเวช หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ พร้อมด้วยทีมโภชนาการประจำศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมประชุมหารือดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “เทคโนโลยีชาญฉลาดสำหรับการให้โภชนบำบัด และการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อผู้สูงอายุในโรงพยาบาล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานต้นแบบเครื่องสแกนอาหารและเครื่องขึ้นรูปอาหาร 3 มิติ (Smart and Food Scanner and Food Printer) พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อเสนอแนะจากบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *