นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมศร พยาบาลประจำศูนย์เลสิค รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2563

หรือไม่ นอนไม่หลับ….ภัยเงียบทำให้เกิดโรค ความดัน เบาหวาน หัวใจ
August 31, 2020
ประชุมหารือดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีชาญฉลาดสำหรับการให้โภชนบำบัด และการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อผู้สูงอายุในโรงพยาบาล
September 10, 2020

นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมศร พยาบาลประจำศูนย์เลสิค รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2563

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมศร พยาบาลวิชาชีพ ประจำศูนย์เลสิค ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ ปี 2551 ในโอกาสเข้ารับ รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน “รางวัลคนดีศรีแผ่นดินแห่งปี” ประจำปี 2563 โดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ องค์ประธานการมอบรางวัลฯ และ ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น ประธานเปิดงานพิธีฯ ณ หอประชุม ViSion20/20 มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *