ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งเต้านม

การตรวจเยี่ยมและประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease Specific Certification – DSC) การรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ด้วยวิธี เลสิคและ PRK จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)
August 11, 2020
คำแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษ
August 21, 2020

ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม โรคมะเร็งอันดับ 1 ของหญิงไทยและทั่วโลก
พบเพิ่มมากขึ้น 2 หมื่นรายต่อปี แพทย์ชี้เพศชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดอันดับ 1 ในผู้หญิงไทยและผู้หญิงทั่วโลก อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทยพบได้ประมาณ 35 – 40 ราย ต่อประชากรเพศหญิง 100,000 คน ในทุกปีจะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น 2 หมื่นรายต่อปี และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้พบผู้ชายก็เป็นโรคมะเร็งเต้านมได้ ประมาณ 1 ราย ต่อประชากรเพศชาย 100 คน
อาการโดยส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ เริ่มแรกมักจะเป็นก้อนที่สามารถคลำได้ ไม่เจ็บ เมื่อไม่รู้สึกเจ็บจึงคิดว่าไม่อันตรายคิดว่าไม่เป็นอะไรจึงไม่มาพบแพทย์ และจะมาพบแพทย์เมื่อเป็นก้อนโตขึ้น อย่างไรก็ดีการตรวจพบมะเร็งในระยะแรกจะช่วยให้การรักษามีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง แม้การแพทย์ในปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งเต้านมได้ เนื่องจากสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายๆ ปัจจัย การรู้จัก

สังเกตปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้
ปัจจัยเสี่ยงหลัก ได้แก่ พันธุกรรม และญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม ,ผู้หญิงอายุมาก ,ผู้ไม่มีบุตร ,มีบุตรคนแรกช้า และมีประวัติของโรคมะเร็งเต้านมข้างหนึ่งมาก่อน
ปัจจัยเสี่ยงรองลงมา ได้แก่ ผู้มีประจำเดือนเร็ว ,หมดประจำเดือนช้า ,การได้รับฮอร์โมนทดแทน เช่น ทานยาคุมกำเนิด ทานฮอร์โมนเสริมในสตรีวัยทอง ,ภาวะอ้วน ,การดื่มแอลกอฮอล์ ,ความเครียด และการไม่ออกกำลังกาย

ดังนั้นถ้าหากรู้ล่วงหน้าหรือรู้พฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ก็อาจจะพอทำให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านมได้มากยิ่งขึ้น

มะเร็งเต้านม..รู้เร็วรักษาได้
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก https://www.facebook.com/watch/?v=622796085305051&extid=fuHTYjuKRS8E5fZa

ปรึกษาและตรวจเช็คมะเร็งเต้านม ได้ที่
ศูนย์สุขภาพสตรี
(ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์)

เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันเสาร์
เวลา 08.00 – 16.00 น.

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
053-934711, 084-614-4421
Link Facebook : Womenhealth Center. ศูนย์สุขภาพสตรี

ข้อมูลโดยอาจารย์ แพทย์หญิงอารีวรรณ สมหวังประเสริฐ
หัวหน้าหน่วยระบบศรีษะ คอ และเต้านม
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *