ศูนย์เพทซีทีและไซโคลตรอน ฉลองครบรอบ 60 ปี ลด 40% สำหรับโรงพยาบาลรัฐบาล

ศูนย์เพทซีทีและไซโคลตรอน ฉลองครบรอบ 60 ปี ลด 20% สำหรับโรงพยาบาลเอกชน
April 16, 2020
Campaign vision 20/20 ศูนย์เลสิค
April 16, 2020

ศูนย์เพทซีทีและไซโคลตรอน ฉลองครบรอบ 60 ปี ลด 40% สำหรับโรงพยาบาลรัฐบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *