โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 2)

โปรโมชันสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุกระดับ) เริ่ม มิถุนายน-สิงหาคม 2562
May 31, 2019
โครงการอบรม หลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุเฉพาะโรคเบาหวาน (Senior Excellent in Diabetes Mellitus Program ; SEC-DM program)
November 28, 2019

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 2)

ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Asst.TTM by TTCM

 • ขอเชิญ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง”

(Thai Traditional Medicine Assistant Program)

 • เริ่มเปิดอบรมระหว่างเดือน กันยายน 2562 – มกราคม 2563
 • คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 1. อายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 2. ไม่จำกัดเพศ
 3. ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวร้ายแรง
 4. ไม่เป็นผู้ต้องโทษทางอาญา
 5. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
 • คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองและได้รับอนุญาตให้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง จากกระทรวงสาธารณสุข (ในจังหวัดเชียงใหม่มีเพียง 5 สถาบันเท่านั้น)
 • สอนโดยทีมอาจารย์แพทย์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะแพทยศาสตร์ มช.
 • จบเเล้วได้รับใบประกาศนียบัตร สามารถปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน เเละเป็นวิทยากรผู้สอนนวดในหลักสูตรต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข
 • ในหลักสูตรมีการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น เช่น การเรียนวิชา Anatomy จากอาจารย์ใหญ่ การกดจุดจีน การตรวจร่างกายทั่วไป การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ
 • รับสมัครรุ่นละ 30 คนเท่านั้น
 • ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 15,000 บาท
  • *ค่าลงทะเบียนรวม ค่าใช้จ่ายในการฝึกงานภาคสนาม คู่มือประกอบการอบรม อุปกรณ์เครื่องเขียน ถุงผ้าใส่เอกสาร เสื้ออบรม น้ำดื่ม
  • *มีความประสงค์แบ่งชำระค่าลงทะเบียน กรุณาติดต่อ แผนกแผนไทย 053-934898
 • ดาวโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ (ดาว์โหลดใบสมัคร)
 • ยื่นใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
  • 55 ถ. สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-934897-9 เวลา 08.30 – 20.00 น.
  • Facebook Page : http://web.facebook.com/TTCMCMU
  • E-mail : TTCM.CMU@hotmail.com
 • สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ -31 กรกฎาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *