ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ผ่านการประเมินคุณภาพแห่งแรกในภาคเหนือ

การดูแลรักษาโรคอ้วน
August 30, 2018
Open House ทุกก้าวเดินของท่านต้องปลอดภัย วันที่ 25 กันยายน 2561
September 13, 2018

ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ผ่านการประเมินคุณภาพแห่งแรกในภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ผ่านการประเมินคุณภาพศูนย์ตรวจการนอนหลับที่ได้มาตรฐานเป็น #แห่งแรกในภาคเหนือ โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *