ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ร่วมต้อนรับผู้แทนจากบาวาเรีย, เยอรมัน เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561
August 28, 2018
ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ผ่านการประเมินคุณภาพแห่งแรกในภาคเหนือ
September 10, 2018

การดูแลรักษาโรคอ้วน

  1. ตั้งเป้าหมาย ประเมินความคาดหวัง สร้างแรงจูงใจและกำจัดอุปสรรคที่ผ่านมาในการลดน้ำหนักของผู้ป่วย โดยตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมในการลดน้ำหนักให้เป็นไปอย่างช้าๆ เช่น ลดน้ำหนักให้ได้ร้อยละ 5-10 ในช่วง 6 เดือน
  2. แนวทางการรักษา คือ การรักษาตามสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น เช่น ยาที่เพิ่มน้ำหนัก กลุ่มโรคคุชชิ่ง (Cushing’s syndrome) ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ (hypothyroidism) ภาวะขาดฮอร์โมนเพศโดยเฉพาะเพศชาย (hypogonadism) ภาวะถุงน้ำในรังไข่ (polycystic ovarian syndrome) โรคทางเดินหายใจอุดกลั้นขณะนอนหลับ (obstructive sleep apnea) โรคทางจิตเวช โรคการรับประทานผิดปกติ (eating disorder) เป็นต้น
  3. ควรส่งตรวจหาไปพร้อมกับดูแลรักษาโรคร่วมและภาวะแทรกซ้อนที่พบควบคู่กับโรคอ้วน
  4. การลดน้ำหนัก โดยทุกรายต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก่อน (lifestyle modification) ได้แก่ โภชนบำบัดและการออกกำลังกาย หากล้มเหลวแพทย์จึงจะพิจารณาใช้ยาและการผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนักต่อไปตามข้อบ่งชี้และข้อห้ามในผู้ป่วยแต่ละราย
  5. ไม่ควรลดน้ำหนักไวเกินไป หากลดน้ำหนักได้เกิน 1.5 กก./สัปดาห์. จะเพิ่มโอกาสเกิดนิ่วในถุงน้ำดีและภาวะฮอร์โมนหลั่งผิดปกติ

แนวทางการเลือกวิธีรักษาโรคอ้วนตามค่าดัชนีมวลกาย

การรักษา ค่าดัชนีมวลกาย (กก./ตรม.)
25-26.9 27-29.9 30-34.9 35-39.9 >40
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

 

การใช้ยา

 

การผ่าตัด

+

 

 

+

 

เมื่อมีโรคร่วม

 

+

 

+

 

+

 

+

 

เมื่อมีโรคร่วม

+

+

+

หมายเหตุ คำแนะนำตามตารางใช้ดัชนีมวลกายนานาชาติซึ่งสูงกว่าค่าในคนเอเชีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *