ศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ เปิด ฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง

อัตราการตายในโรคอ้วน
August 16, 2018
การวินิจฉัย โรคอ้วน
August 28, 2018

ศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ เปิด ฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง

 

ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Asst.TTM by TTCM

 • ขอเชิญ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง”

(Thai Traditional Medicine Assistant Program)

 • เริ่มเปิดอบรมระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562
 • คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 1. อายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. ไม่จำกัดเพศ
 3. ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวร้ายแรง
 4. ไม่เป็นผู้ต้องโทษทางอาญา
 5. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ

 

 • สอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง”

จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

 • จบแล้วมีโอกาสได้ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ที่ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
 • รับสมัครรุ่นละ 30 คนเท่านั้น
 • ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 5,000 บาท
 • ดาวโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ (ดาว์โหลดใบสมัคร)
 • ยื่นใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

55 ถ. สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-934897-9 เวลา 08.30 – 20.00 น.

Facebook Page : http://web.facebook.com/TTCMCMU

E-mail : TTCM.CMU@hotmail.com

ภายใน 25 กันยายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *