ศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ เปิด ฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง (รุ่นที่ 1)

อัตราการตายในโรคอ้วน
August 16, 2018
การวินิจฉัย โรคอ้วน
August 28, 2018

ศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ เปิด ฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง (รุ่นที่ 1)

 

ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Asst.TTM by TTCM

 • ขอเชิญ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง”

(Thai Traditional Medicine Assistant Program)

 • เริ่มเปิดอบรมระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562
 • คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 1. อายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. ไม่จำกัดเพศ
 3. ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวร้ายแรง
 4. ไม่เป็นผู้ต้องโทษทางอาญา
 5. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ

 

 • สอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง”

จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

 • จบแล้วมีโอกาสได้ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ที่ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
 • รับสมัครรุ่นละ 30 คนเท่านั้น
 • ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 5,000 บาท
 • ดาวโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ (ดาว์โหลดใบสมัคร)
 • ยื่นใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

55 ถ. สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-934897-9 เวลา 08.30 – 20.00 น.

Facebook Page : http://web.facebook.com/TTCMCMU

E-mail : TTCM.CMU@hotmail.com

ภายใน 25 กันยายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *