กิจกรรมศูนย์ฯ

October 27, 2020

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ร่วมทำบุญคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจําปี 2563 โอกาสครบ 61 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พระครูปัญญาวรคุณ หลวงพ่อทองแดง วรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดดอยพระเจ้าตนหลวง ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์
October 20, 2020

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. และ CMU STeP เปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. (CMU STeP) เปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (Senior Consumer Testing Unit: SCTU) ทดสอบความชอบด้านประสาทสัมผัส การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการ  หนุนยุทธศาสตร์เชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ ต่อยอดสู่งานวิจัยเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   […]
September 21, 2020

หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู GMC จัดกิจกรรม วันอัลไซเมอร์โลก

หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู GMC จัดกิจกรรม วันอัลไซเมอร์โลก 21 กันยายน 2563 หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมคัดกรอง “ภาวะการรู้คิดในผู้สูงอายุ” โดยให้บริการความรู้ คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ เนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก (World Alzheimer’s Day) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เพื่อสร้างการตระหนักรู้และเตรียมพร้อมสำหรับการดูแลตัวเอง โรคอัลไซเมอร์ นับเป็นโรคหนึ่งในผู้สูงอายุที่โลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโรคที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด จากสถิติทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ […]
September 10, 2020

ประชุมหารือดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีชาญฉลาดสำหรับการให้โภชนบำบัด และการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อผู้สูงอายุในโรงพยาบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ประชุมหารือร่วมกับศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 โดยมี รศ.ดร. วัสสนัย วรรธนัจฉริยา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย อ.นพ. ปาณัสม์ เจษฎาพร ผศ.ดร. กานต์ ปทานุคม และรศ.ดร. จักริน ชวชาติ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ […]